Hướng dẫn cài đặt Active Directory trên Windows Server 2016 và nâng cấp lên DC

Những tính năng thú vị mới hiện đã có sẵn trong Windows Server 2016 như nhóm thành viên dựa trên thời gian, quản lý quyền truy cập đặc quyền và các tính năng khác. Bài viết sau đây sẽ trình bày chi tiết cách cài Active Directory (AD) trên Windows Server 2016.

Các bước cài đặt Active Directory trong Server 2016

Đăng nhập vào server bạn muốn cài đặt Active Directory. Sau đó, mở Server Manager.

Từ Server Manager, nhấp vào Manage và chọn Add roles and Features.

Chọn Add roles and Features
Chọn Add roles and Features

Tại màn hình Before you begin, hãy nhấp vào Next.

Khi bạn đến màn hình Select installation type, hãy chọn Role-based or feature-based installation. Sau đó nhấp vào Next.

Chọn Role-based or feature-based installation
Chọn Role-based or feature-based installation

Tại màn hình Select destination server, chọn server bạn muốn cài đặt Active Directory. Sau đó nhấp vào Next.

Khi màn hình Select server roles mở ra, hãy chọn hộp bên cạnh Active Directory Domain Services. Bạn sẽ nhận được lời nhắc Add features that are required for Active Directory Domain Services (Thêm các tính năng cần thiết cho Active Directory Domain Services). Nhấp vào Add Features.

Chọn hộp bên cạnh Active Directory Domain Services
Chọn hộp bên cạnh Active Directory Domain Services

Khi bạn quay lại Select server roles, hãy nhấp vào Next.

Sau đó tại màn hình Select Features, nhấp vào Next.

Đọc thông tin được cung cấp về AD DS. Sau đó nhấp vào Next.

Đọc thông tin được cung cấp về AD DS
Đọc thông tin được cung cấp về AD DS

Sau đó, tại màn hình Confirmation, hãy xem lại các lựa chọn và nhấp vào Install.

Khi cài đặt hoàn tất, hãy nhấp vào Close.

Bạn cũng có thể cài đặt Active Directory trong Server 2016 bằng lệnh PowerShell bên dưới:

Install-windowsfeature -name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Nâng cấp server lên Domain Controller

Sau khi bạn cài đặt Active Directory trong Server 2016, bước tiếp theo là nâng cấp server lên Domain Controller. Bạn có thể tạo domain mới hoặc thêm DC vào domain hiện có.

Hướng dẫn này trình bày cách thêm DC vào domain hiện có.

Trước khi bạn nâng cấp server thành DC, hãy gán cho nó một địa chỉ IP tĩnh.

Đây là các bước cần thực hiện:

Từ Server Manager, nhấp vào hình tam giác thông báo màu hổ phách. Sau đó nhấp vào Promote this server to a domain controller.

Nhấp vào Promote this server to a domain controller
Nhấp vào Promote this server to a domain controller

Tại màn hình Deployment Configuration, chọn một hoạt động triển khai. Để tạo một domain mới, hãy chọn tùy chọn cuối cùng - Add a new forest. Nếu bạn đang thêm DC vào domain hiện có, hãy chọn tùy chọn đầu tiên - Add a domain controller to an existing domain.

Nếu chọn Add a domain controller to an existing domain, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp domain. Bên cạnh trường Domain, hãy nhấp vào Select. Sau đó, nhập thông tin đăng nhập domain theo định dạng được hiển thị bên dưới. Sau đó bấm OK.

Nhập thông tin đăng nhập domain
Nhập thông tin đăng nhập domain

Trình hướng dẫn sẽ liệt kê tất cả các domain có sẵn trong forest. Chọn domain bạn muốn thêm DC và nhấp vào OK.

Các trường Domain và thông tin đăng nhập sẽ được tự động điền. Xác nhận rằng thông tin là chính xác. Sau đó nhấp vào Next.

Tại màn hình Domain Controller Operations, hãy chọn các role bạn muốn DC thực hiện. Sau đó nhập mật khẩu DSRM và nhấp vào Next.

Nhập mật khẩu DSRM
Nhập mật khẩu DSRM

Nếu bạn nhận được cảnh báo này về DNS, hãy bỏ qua nó và nhấp vào Next.

Nếu bạn nhận được cảnh báo này về DNS, hãy bỏ qua nó
Nếu bạn nhận được cảnh báo này về DNS, hãy bỏ qua nó

Vì bạn đang thêm DC này vào domain hiện có, DC mới sẽ cần sao chép dữ liệu AD từ DC hiện có. Để sao chép từ một DC cụ thể, hãy nhấp vào menu drop-down Replicate from, chọn một DC và nhấp vào Next.

Sau đó chọn đường dẫn đến cơ sở dữ liệu AD DS, file nhật ký và SYSVOL. Nhấn Next.

Cuối cùng, xem lại các tùy chọn và nhấp vào Next.

Và nếu vượt qua phần Prerequisite Check, hãy nhấp vào Install.

Nếu vượt qua phần Prerequisite Check, hãy nhấp vào Install
Nếu vượt qua phần Prerequisite Check, hãy nhấp vào Install

Khi server được nâng cấp thành DC, có thể tiến hành khởi động lại.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 25/09/2020 15:18
54 👨 12.969
0 Bình luận
Sắp xếp theo