Hạn chế người dùng thay đổi cài đặt hệ thống

Có biện pháp nào để ngăn chặn không cho người dùng khác vô hiệu hóa phần mềm bảo mật trong máy tính, hoặc cài đặt những chương trình phá hoại, hoặc thay đổi cấu hình Windows?

Vấn đề này thường liên quan đến quyền hạn của tài khoản đăng nhập vào hệ thống. Nếu đã được cài đặt đúng, tài khoản người dùng thuộc nhóm Limited của Windows XP (trong Windows 2000 gọi là tài khoản Restricted) sẽ cung cấp cho bạn vài khả năng bảo vệ, tuy nhiên bạn có thể sử dụng một chương trình bảo vệ khác hiệu quả hơn.

Kiểm soát những gì người dùng thực hiện trên máy tính với User Control.

Trước hết, với Windows XP: hãy bắt đầu công việc và chắc chắn rằng bạn là người dùng duy nhất sử dụng tài khoản có quyền quản trị, và tài khoản đó phải có mật khẩu. Tiếp theo, bạn cấp cho tất cả người dùng khác tài khoản thuộc nhóm Limited hoặc Restricted: chọn Start -> Run, gõ vào Control Userpasswords, và ấn <Enter>. Trong Windows XP, bạn lần lượt chọn các tài khoản thuộc nhóm quản trị và nhấn Change the account type -> Limited -> Change Account Type, hoặc nhấn Create a new account và thực hiện theo hướng dẫn, chọn dạng tài khoản Limited. Trong Windows 2000 (và trong nhiều phiên bản Windows), bạn chọn tài khoản và nhấn Properties -> Restricted user -> OK -> OK; hoặc chọn Add và thực hiện từng bước theo hướng dẫn, chọn Restricted user khi tùy chọn này xuất hiện.

Để bảo vệ tài khoản quản trị của mình khi không có mặt tại máy tính, bạn nhấn phải chuột lên màn hình Windows và chọn Properties Screen Saver. Tiếp theo, chọn một chế độ bảo vệ màn hình nếu chưa có, thiết lập thời gian Wait để kích hoạt chế độ này khi bạn rời khỏi bàn làm việc, chọn mục On resume, display Welcome screen. Sau đó, nhấn nút Power, ở nhãn Advanced, chọn Prompt for password when computer resumes from standby, và nhấn OK 2 lần để kết thúc.

Chỉ tài khoản thuộc nhóm quản trị mới có thể cài đặt phần mềm, thay đổi các thông số quản lý nguồn điện, hay chạy tiện ích Msconfig. Tuy nhiên, những tài khoản khác (không phải tài khoản quản trị) vẫn có thể chạy các chương trình không yêu cầu phải cài đặt lên hệ thống, và vẫn có thể vô hiệu hóa chương trình phòng chống virus. Tiện ích User Control (tải về bản dùng thử tại find.pcworld.com/51252) cho phép bạn kiểm soát từng cá nhân và nhóm người dùng, thiết lập danh sách trắng và danh sách đen các chương trình và website, ngăn cản khả năng truy cập vào hộp thoại Properties để chỉnh sửa và ghi lại địa chỉ những trang web đã xem và chương trình đã thực thi.

Bùi Xuân Toại

Thứ Tư, 09/08/2006 10:50
31 👨 475
0 Bình luận
Sắp xếp theo