Google Docs có thêm tính năng mới

Google Docs là dịch vụ trực tuyến của Google, nó cho phép người dùng có thể soạn thảo và đọc văn bản với nhiều định dạng như: doc, xls,… Và mới đây Google lại vừa nâng cấp cho nó có khả năng đọc các định dạng tài liệu PDF.

Khi gặp một tài liệu được đính kèm là một tập tin PDF, thay vì trước đây người dùng chỉ có thể tải về và sử dụng một phần mềm chuyên về PDF như Foxit, Adobe Reader để đọc thì nay chỉ cần nhấn vào nút xem bên cạnh tài liệu đính kèm, lập tức trang web của google là http://docs.google.com/ sẽ xuất hiện hiển thị rất tốt tài liệu PDF đó.

Vì chỉ trong giai đoạn thử nghiệm nên chất lượng hình ảnh của tài liệu đó vẫn chưa được nét lắm. Nhờ tính năng này nên người dùng có thể dễ dàng nhờ dịch vụ này của google đọc những tài liệu PDF tải về. Sau đó truy cập vào đây, chọn mục Upload để đưa tài liệu lên, khi đó bạn dễ dàng đọc các tài liệu này mà không cần cài thêm vào máy cho nặng nề.

Thứ Hai, 15/12/2008 16:08
31 👨 445
0 Bình luận
Sắp xếp theo