Giúp Windows XP tắt nhanh hơn

Một trong những điều gây bực mình nhất trong Windows XP là việc đợi rất lâu trong quá trình tắt máy, chính vì vậy chúng tôi giới thiệu cho các bạn một số điều chỉnh trong registry làm cho Windows tắt máy được nhanh hơn thường lệ.

Thông thường những gì đang xảy ra là một hoặc nhiều ứng dụng đang treo đến 20s (trong Registry tất cả các giá trị đều được thiết lập là ms) khi chờ hệ điều hành tắt máy. Trước khi thực hiện bất cứ một thay đổi nào đối với Registry, các bạn nên tạo một backup cho mục đích an toàn.

Thứ đầu tiên mà bạn cần phải thực hiện là truy cập vào Registry bằng cách vào Start > Run và đánh “regedit” (không có dấu “”) sau đó kích OK.

XP Run

Khi mở được Registry Editor, thay đổi đầu tiên mà chúng ta thực hiện nằm trong HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, tìm thành phần HungAppTimeout và thay đổi giá trị mặc định 5000 thành 1000 sau đó kích OK.

Regedit 1

Sau đó cuốn thanh cuộn đến phần WaitToKillAppTimeout và thay đổi giá trị 20000 thành 1000, sau đó kích OK. Giữ cho Registry Editor luôn mở vì chúng ta phải thay đổi hơn 3 giá trị trong hai phần khác nhau.

Regedit 2

Tiếp đến, chúng ta hãy vào HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control và kích đúp vào WaitToKillServiceTimeout, đặt giá trị là 1000, sau đó kích OK.

Regedit 3

Cuối cùng chúng ta cần điều hướng đến HKEY_USERS \ DEFAULT \ Control Panel \ Desktop và đặt giá trị HungAppTimeout là 1000, sau đó kích OK.

Regedit 4

Tiếp đó, kéo thanh cuộn xuống và tìm WaitToKillAppTimeout, đặt giá trị là 1000 và kích OK.

Regedit 5
Thứ Hai, 25/09/2017 15:30
4,67 👨 13.468
0 Bình luận
Sắp xếp theo