Giấu một đoạn Text vào hình ảnh với BartMark Bitmap Encoder

Một trong những cách bảo mật một đoạn văn bản là giấu nó vào hình ảnh. Nhiều phần mềm giúp chúng ta làm điều đó. Tuy nhiên, hãy thử dùng BartMark Bitmap Encoder vì những đặc điểm sau đây:

Dung lượng nhỏ, chỉ 378KB, tương thích với mọi Windows hiện hành, giao diện thân thiện, cách sử dụng đơn giản và miễn phí nếu không dùng vào mục đích kinh doanh. Tải về từ địa chỉ www.bartdart.com

+ Để mã hóa Text và hình:

Bấm File\Open chỉ định đến file hình ảnh dạng *.bmp muốn giấu text vào. Gõ đoạn văn bản trong khung Message. Chú ý đến thanh trạng thái ở dưới cùng của cửa sổ làm việc hiển thị số lượng tối đa ký tự được gõ vào khung Message. Dung lượng file càng lớn, số ký tự càng bị hạn chế lại. Ví dụ file có dung lượng 200KB có thể mã hóa 10.000 ký tự. Trong khi file có dung lượng 1MB thì lượng ký tự cho phép mã hóa chỉ 5.000 mà thôi.

Gõ mã số vào ô Key. Cũng có thể bấm Auto để chương trình cung cấp tự động. Xong bấm OK. Bấm Menu File\Save as chỉ định vị trí lưu ảnh có chứa Text bên trong.

+ Giải mã-đọc nội dung text:

Chạy chương trình, bấm File\Open chỉ định file có chứa text. Đánh dấu Decode Message. Gõ mã số vào ô Key. Gõ số lượng ký tự vào ô Max Chars (Số phải nhỏ hơn khả năng mã hóa như đã nói phần trên). Bấm nút Decode để đọc nội dung text.

Có thể ghi nội dung text thành file bằng cách bấm menu File\Save Message As.

Ghi chú: File hình ảnh dạng BMP có thể tạo ra bằng MS-Paint

Thứ Năm, 16/12/2004 10:22
11 👨 563