Giật mình với những giả thuyết về số lượng vũ trụ cùng tồn tại của các nhà khoa học

Từ lâu, các nhà vật lý đã đặt ra nhiều giả thuyết về các vũ trụ cùng tồn tại song song tạo thành đa vũ trụ rộng lớn, nhưng chứng minh nó là sự thật lại không hề đơn giản. Dưới đây là những giả thuyết về số lượng vũ trụ cùng tồn tại, bạn sẽ không khỏi kinh ngạc khi biết rằng một số nhà vật lý dự đoán có vô số vũ trụ thật sự rất giống với thế giới của chúng ta và cũng sẽ bao gồm nhiều bản sao của bạn.

Thứ Sáu, 05/05/2017 08:41
42 👨 1.072
0 Bình luận
Sắp xếp theo