Gia chủ tuổi Tuất nên chọn ai xông đất, xông nhà hợp năm 2021

Chủ nhà tuổi Tuất nên chọn ai xông đất 2021 Tân Sửu để gặp may mắn, đại cát đại lợi cho cả gia đình trong năm mới? Hãy cùng xem tuổi xông đất chi tiết cho từng gia chủ tuổi Tuất năm  2021 nhé.

Chủ nhà tuổi Mậu Tuất nên chọn ai xông nhà?

Gia chủ Mậu Tuất sinh năm 1958, nên chọn những tuổi sau để xông nhà trong ngày đầu năm mới 2021:

 • Quý Tỵ 1953 (Khá)
 • Bính Ngọ 1966 (Khá)
 • Mậu Ngọ 1978 (Khá)
 • Quý Hợi 1983 (Khá)
 • Bính Dần 1986 (Tốt)
 • Đinh Mão 1987 (Khá)
 • Mậu Tý 2008 (Trung bình)

Gia chủ tuổi Mậu Tuất nên tránh các tuổi sau, không nên chọn để xông đất năm 2021: Giáp Tí (1984), Giáp Thân (1944), Ất Sửu (1985), Ất Mão (1975), Ất Mùi (1955).

Chọn người xông nhà cho gia chủ tuổi Tuất

Chủ nhà tuổi Canh Tuất nên chọn ai xông nhà?

Tuổi Canh Tuất là người sinh năm 1970, nên chọn những người tuổi sau để xông đất năm 2021:

 • Canh Ngọ 1990 (Khá)
 • Mậu Dần 1998 (Khá)
 • Kỷ Mão 1999 (Khá)
 • Ất Dậu 2005 (Khá)
 • Canh Tí 1960 (Trung bình)
 • Nhâm Dần 1962 (Trung bình)
 • Quý Mão 1963 (Trung bình)
 • Mậu Thân 1968 (Trung bình)
 • Kỷ Dậu 1969 (Trung bình)

Chủ nhà tuổi Canh Tuất nên tránh chọn những tuổi sau để xông đất năm 2021: Giáp Thìn (1964), Đinh Mùi (1967), Canh Thân (1980).

Chủ nhà tuổi Nhâm Tuất chọn ai xông nhà?

Tuổi Nhâm Tuất là những người sinh năm 1982, nên chọn những tuổi sau để xông nhà:

 • Nhâm Dần 1962 (Tốt)
 • Quý Mão 1963 (Tốt)
 • Canh Dần 1950 (Khá)
 • Tân Mão 1951 (Khá)
 • Giáp Ngọ 1954 (Khá)
 • Canh Dần 2010 (Khá)
 • Tân Hợi 1971 (Trung bình)
 • Giáp Tý 1984 (Trung bình)
 • Nhâm Thân 1992 (Trung bình)
 • Quý Dậu 1993 (Trung bình)
 • Tân Tỵ 2001 (Trung bình)

Tuổi xông đất không tốt cho người tuổi Nhâm Tuất năm 2021: Quý Tỵ (1953), Mậu Tuất (1958), Giáp Thìn (1964), Ất Mão (1975), Mậu Thân (1986), Giáp Tuất (1994).

Chủ nhà tuổi Giáp Tuất nên chọn ai xông nhà?

Tuổi Giáp Tuất là người sinh năm 1994, nên chọn những tuổi sau để xông nhà năm 2021:

 • Kỷ Dậu 1969 (Tốt)
 • Kỷ Hợi 1959 (Khá)
 • Kỷ Tỵ 1989 (Khá)
 • Mậu Dần 1998 (Khá)
 • Kỷ Mão 1999 (Khá)
 • Mậu Thân 1968 (Trung bình)
 • Bính Dần 1986 (Trung bình)

Tuổi Giáp Tuất nên tránh các tuổi sau xông nhà trong năm 2021: Quý Tỵ (1953), Mậu Tuất (1958), Bính Ngọ (1966), Giáp Dần (1974), Kỷ Mùi (1979), Ất Sửu (1985), Mậu Thìn (1988), Tân Mùi (1991), Bính Tý (1996), Canh Thìn (2000).

Chủ nhà tuổi Bính Tuất chọn ai xông đất 2021?

Tuổi Bính Tuất sinh năm 2006, 1946, nên chọn tuổi sau để xông nhà năm 2021:

 • Tân Tỵ 1941: tốt
 • Bính Dần 1986: tốt
 • Ất Tỵ 1965: khá
 • Mậu Tý 1948: khá
 • Bính Thân 1956: khá
 • Giáp Ngọ 1954: khá
 • Nhâm Dần 1962: khá
 • Tân Hợi 1971: khá
 • Mậu Ngọ 1978: khá
 • Giáp Tý 1984: khá

Tuổi Bính Tuất nên tránh các tuổi sau xông nhà năm 2021: Bính Ngọ 1966, Tân Mão 1951, Giáp Dần 1974, Bính Thìn 1976, Tân Dậu 1981, Kỷ Tỵ 1989, Bính Tý 1996, Canh Dần 1950, Tân Mùi 1991, Nhâm Ngọ 1942.

Năm 2021, người tuổi Tuất được dự báo sẽ trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn. Vì thế, để giảm bớt những điều không may mắn trong năm 2021, gia chủ tuổi Tuất nên chọn người xông đất, xông nhà cẩn thận, phù hợp để có một năm mới nhẹ nhàng, hanh thông hơn.

Thứ Năm, 11/02/2021 21:59
31 👨 6.542
0 Bình luận
Sắp xếp theo