Gia chủ tuổi Dậu chọn ai xông nhà, xông đất thì tốt năm 2021

Năm 2021 gia chủ tuổi Dậu nên chọn ai xông nhà, xông đất thì hợp? Nếu bạn cũng là người tuổi Dậu thì hãy tham khảo danh sách tuổi xông đất hợp cho gia chủ tuổi Dậu dưới đây, cũng như những tuổi cần tránh xông đất để mang lại nhiều may mắn trong năm mới.

Gia chủ tuổi Đinh Dậu chọn ai xông đất 2021

Gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nên chọn các tuổi sau để xông nhà năm 2021:

 • Ất Tỵ 1965 (khá).
 • Đinh Tỵ 1977 (khá).
 • Kỷ Sửu 1949 (khá).
 • Kỷ Tỵ 1989 (khá).
 • Bính Thân 1956 (khá).
 • Tân Tỵ 1941 (khá).
 • Tân Sửu 1961 (khá).
 • Kỷ Dậu 1969 (khá).
 • Bính Thìn 1976 (khá).
 • Bính Dần 1986 (khá).

Gia chủ tuổi Đinh Dậu 1957 nên tránh các tuổi không hợp sau đây, không nên chọn xông đất vì sẽ rất xấu: Giáp Ngọ 1954, Quý Tỵ 1953, Giáp Tuất 1994, Mậu Tuất 1958, Ất Mùi 1955, Nhâm Thìn 1952, Tân Mão 1951, Canh Tuất 1970, Bính Tý 1996, Đinh Sửu 1997.

Tuổi Dậu chọn ai xông nhà hợp 2021

Gia chủ tuổi Kỷ Dậu nên chọn ai xông đất 2021

Gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, chọn những người sau xông đất, xông nhà 2021 thì sẽ hợp:

 • Tân Tỵ 1941 (tốt).
 • Kỷ Sửu 1949 (tốt).
 • Ất Tỵ 1965 (tốt).
 • Bính Thân 1956 (khá).
 • Giáp Thìn 1964 (khá).
 • Giáp Tý 1984 (khá).
 • Bính Dần 1986 (khá).
 • Đinh Dậu 1957 (khá).
 • Nhâm Dần 1962 (khá).
 • Mậu Tý 1948 (khá).

Những tuổi sau sẽ không tốt nếu xông nhà, xông đất cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969: Quý Tỵ 1953, Bính Tuất 1946, Canh Ngọ 1990, Tân Mùi 1991, Kỷ Mão 1999, Giáp Thân 1944, Giáp Dần 1974, Tân Dậu 1981, Bính Tý 1996, Đinh Sửu 1997.

Gia chủ tuổi Tân Dậu chọn ai xông đất 2021 thì hợp?

Gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nên chọn các tuổi dưới đây để xông đất, xông nhà:

 • Bính Thân 1956 (tốt).
 • Kỷ Sửu 1949 (tốt).
 • Ất Tỵ 1965 (tốt).
 • Bính Dần 1986 (tốt).
 • Mậu Tý 1948 (khá).
 • Giáp Thìn 1964 (khá).
 • Tân Tỵ 1941 (khá).
 • Đinh Dậu 1957 (khá).

Các tuổi sau sẽ không tốt nếu xông đất cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981: Canh Tý 1960, Kỷ Hợi 1959, Giáp Ngọ 1954, Canh Dần 1950, Mậu Thân 1968, Nhâm Tý 1972, Quý Sửu 1973, Canh Thân 1980, Quý Hợi 1983, Mậu Thìn 1988.

Tuổi Quý Dậu chọn ai xông đất 2021

Gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, 1933, chọn tuổi sau đây để xông đất sẽ hợp:

 • Tân Tỵ 1941 (khá).
 • Đinh Tỵ 1977 (khá).
 • Tân Sửu 1961 (khá).
 • Quý Tỵ 1953 (trung bình).
 • Ất Tỵ 1965 (trung bình).
 • Kỷ Dậu 1969 (trung bình).
 • Bính Thìn 1976 (trung bình).
 • Ất Sửu 1985 (trung bình).
 • Mậu Thân 1968 (trung bình).
 • Nhâm Dần 1962 (trung bình).

Các tuổi nên tránh xông nhà cho gia chủ tuổi Quý Dậu 1993: Ất Mùi 1955, Bính Ngọ 1966, Qúy Mão 1963, Canh Tuất 1970, Qúy Hợi 1983, Ất Hợi 1995, Mậu Ngọ 1978, Kỷ Mùi 1979, Đinh Mùi 1967, Qúy Sửu 1973.

Gia chủ tuổi Ất Dậu chọn ai xông đất 2021

Gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, 2005 nên chọn các tuổi sau để xông đất, xông nhà:

 • Tân Tỵ 1941 (tốt).
 • Ất Sửu 1985 (khá).
 • Canh Thìn 2000 (khá).
 • Nhâm Dần 1962 (khá).
 • Giáp Tý 1984 (khá).
 • Nhâm Thân 1992 (khá).
 • Ất Tỵ 1965 (khá).
 • Tân Hợi 1971 (khá).
 • Kỷ Tỵ 1989 (khá).
 • Qúy Dậu 1993 (khá)

Gia chủ tuổi Quý Dậu nên tránh các tuổi không hợp để chọn xông đất, xông nhà năm 2021 sau: Nhâm Ngọ 1942, Ất Dậu 1945, Giáp Thân 1944, Nhâm Thìn 1952, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Giáp Dần 1974, Mậu Ngọ 1978, Mậu Dần 1998, Tân Mão 1951.

Trên đây là những tuổi hợp để xông đất với gia chủ tuổi Dậu, cũng như những tuổi bạn nên tránh chọn xông nhà, để mang lại nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới.

Thứ Năm, 11/02/2021 20:53
3,115 👨 35.134
0 Bình luận
Sắp xếp theo