Cách ghim và bỏ ghim thông báo trong ứng dụng Your Phone trên Windows 10

Liên kết điện thoại Android với PC cho phép bạn chuyển đổi liền mạch giữa điện thoại và máy tính. Nếu bạn đã bật tùy chọn hiển thị thông báo từ điện thoại Android trong ứng dụng Your Phone, bạn có thể xem và quản lý thông báo của thiết bị Android trên PC chạy Windows 10 của mình.

Ứng dụng Your Phone có tính năng ghim mới được tích hợp với nguồn cấp thông báo. Với tính năng ghim thông báo, bạn có thể dễ dàng ghim để lưu các thông báo quan trọng để hiển thị ở đầu nguồn cấp dữ liệu, giúp chúng có thể dễ dàng truy cập và phân biệt với các thông báo còn lại.

Vì thông báo bây giờ sẽ nằm ở đầu nguồn cấp dữ liệu, nên bạn không còn phải lo lắng về việc mất thông báo, có thể dễ dàng truy cập chuỗi và sử dụng tất cả chức năng yêu thích. Khi không cần chuỗi thông báo đó nữa, bạn chỉ cần bỏ ghim nó.

Lưu ý:

Đây là quá trình triển khai dần dần, vì vậy có thể mất vài ngày để tính năng ghim thông báo hiển thị trong ứng dụng Your Phone của bạn. Hãy dùng thử tính năng này và tiếp tục cung cấp cho Microsoft những phản hồi có giá trị trong Settings > Help & Feedback > Send Feedback.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách ghim và bỏ ghim thông báo điện thoại Android lên đầu trong ứng dụng Your Phone trên Windows 10.

Ghim thông báo trong ứng dụng Your Phone

1. Mở ứng dụng Your Phone.

2. Nhấp vào Notifications trên bảng điều khiển bên trái.

3. Nhấp vào nút hình elip (3 chấm) ở bên phải của bất kỳ thông báo nào bạn muốn ghim và nhấn vào Pin Notification.

Ghim thông báo trong ứng dụng Your Phone
Ghim thông báo trong ứng dụng Your Phone

Bỏ ghim thông báo trong ứng dụng Your Phone

1. Mở ứng dụng Your Phone.

2. Nhấp vào Notifications trên bảng điều khiển bên trái.

3. Thực hiện một trong hai hành động dưới đây để bỏ ghim thông báo:

A) Nhấp vào nút Unpin ở bên phải của bất kỳ thông báo đã ghim nào bạn muốn bỏ ghim.

Nhấp vào nút Unpin để bỏ ghim thông báo
Nhấp vào nút Unpin để bỏ ghim thông báo

Hoặc:

B) Nhấp vào nút hình elip (3 chấm) ở bên phải của bất kỳ thông báo đã ghim nào bạn muốn bỏ ghim và chọn Unpin Notification.

Chọn Unpin Notification để bỏ ghim thông báo
Chọn Unpin Notification để bỏ ghim thông báo

Xem thêm:

Thứ Ba, 29/09/2020 08:12
52 👨 168
0 Bình luận
Sắp xếp theo