Flash - Tạo dòng chữ nổ tung

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ có sẵn của chương trình Adobe Flash để tạo một hiệu ứng chữ khá độc đáo, gọi là chữ nổ tung để tạo banner hoặc quảng cáo.

1. Tạo 1 file có thông số như hình 1:


Hình 1

2. Dùng công cụ Text, chỉnh các thông số như hình 2 và gõ vào chữ Yeah!


Hình 2

3. Chọn Window > Color Mixer và chỉnh thông số Alpha50% (xem hình 3):


Hình 3

4. Nhấp chuột phải vào Frame 3, chọn Insert KeyFrame (xem hình 4)


Hình 4

5. Nhấp chọn khung chữ và chỉnh các thông số như hình 5:


Hình 5

6. Thực hiện tương tự Bước 4, Bước 5 cho các Frame 5, 7, 9, 11, mỗi lần tăng lên 10 (riêng ở Frame 11 ta đổi màu chữ thành đỏ) (xem hình minh họa cho Frame 11)


Hình 6

7. Lưu ý rằng ta đang ở Frame 11. Nhấp chọn dòng chữ, chọn Insert > Timeline Effects > Effects > Explode (xem hình 7)


Hình 7

8. Trong bảng Explode ta chọn OK.

9. Nhấn Ctrl + Enter để kiểm tra kết quả. Download file nguồn tại đây.

Sau khi hoàn thành các bước trên bạn sẽ có kết quả như sau:

Tạo chữ nổ tung với Adobe Flash

Thứ Năm, 14/06/2018 15:09
3,58 👨 6.064
0 Bình luận
Sắp xếp theo