Flash - 5 vòng OLYMPIC

Bài hướng dẫn làm ảnh động flash vòng tròn Olympic bằng Adobe Flash.

1. Tạo 1 file có thông số như hình 1


Hình 1

2. Đổi tên lớp thành red, chọn công cụ Oval Tool, bỏ màu tô, chỉnh màu viền là đỏ, vẽ một hình tròn có thông số W, H là 100


Hình 2

3. Chọn View > Grid > Show Grid để làm xuất hiện “tấm lưới” :


Hình 3

4. Tương tự chọn View > Rulers để làm xuất hiện “cây thước kẻ”

5. Nhấp chuột vào Frame 1 của lớp red và ấn phím F6 trên bàn phím 6 lần để chèn thêm 6 KeyFrame:


Hình 4


6. Nhấp chuột vào Frame 1 và dùng công cụ Selection Tool rê thành các hình chữ nhật và ấn phím Delete trên bàn phím để xóa phần lớn hình tròn (hình 5 minh họa cho Frame 2)


Hình 5

7. Thực hiện tương tự Bước 6 cho Frame 2, 3, 4, 5, 6. Lưu ý rằng ta không thực hiện thao tác xóa ở Frame cuối cùng
8. Tạo một lớp mới tên blue, nhấp chuột vào Frame 7 của lớp này và nhấn F6 để chèn 1 KeyFrame :


Hình 6

9. Dùng công cụ Oval Tool vẽ một vòng tròn màu xanh có kích thước bằng với vòng tròn đỏ lúc nãy và thực hiện lại các thao tác ở Bước 5, 6


Hình 7

10. Tạo thêm các lớp yellow, green, pink và thực hiện tương tự để có 3 hình tròn vàng, xanh, hồng:


Hình 8

11. Tạo một lớp mới tên là text. Chọn công cụ Text Tool, chỉnh màu chữ là đỏ, font chữ, kích thước phù hợp và chọn canh giữa


Hình 9

12. Nhấn F6 6 lần để chèn thêm 6 KeyFrame, sau đó thực hiện thao tác xóa chữ giống như Bước 5, 6


Hình 10

13. Tại Frame 44 (bằng với Frame cuối cùng của lớp text) của các lớp red, blue, yellow, green, pink, nhấp chuột phải và chọn Insert Frame


Hình 11

14. Nhấn Ctrl + Enter để xem kết quả, tải xuống file nguồn tại đây.

Thứ Năm, 14/06/2018 15:11
51 👨 2.287
0 Bình luận
Sắp xếp theo