Facebook cho phép người dùng trả lời các bình luận trong Wall thông qua email

Quản trị mạng – Facebook hiện cho phép người dùng có thể trả lời các post trên wall, nâng cấp trạng thái, bình luận ảnh thông qua email, cải tiến này bỏ đi yêu cầu đăng nhập thông qua toàn khoản của bạn. Bước cải tiến này được chào đón lồng nhiệt bởi đám đông người dùng – đặc biệt là những ngoài làm việc bàn giấy và công ty họ ngăn chặn Facebook ở địa điểm làm việc.

Tính năng này, Facebook tuyên hôm thứ Ba vừa qua, và khi đó vẫn chưa hiện hữu với tất cả người dùng. Có thể người dùng sẽ phải đợi thêm vài giờ, có thể vài ngày để có thể thực hiện chức năng này trên Facebook.

Nội dung của tính năng này được mô tả như sau: Khi bạn nhận một thông báo email từ Facebook, thông báo này cho bạn biết rằng có ai đó đã viết lên wall của bạn, khi đó bạn có thể đáp lại bằng một bình luận bằng cách nhấn trả lời, đánh vào nội dung trả lời của bạn và nhấn nút gửi. Phần nội dung của email sẽ xuất hiện trên Facebook bên cạnh bình luận ban đầu. Người dùng sẽ phải kích vào liên kết trong Facebook e-mail, vào Facebook.com, đăng nhập, sau đó post một trả lời.

Để tính năng này làm việc, bạn phải bảo đảm rằng các thiết lập thông báo Facebook của mình được bật (thực hiện bằng cách vào "Account Settings," tiếp đó là "Notifications," và kiểm và các hộp kiểm thích hợp). Tính năng này sẽ chỉ làm việc khi trả lời các thông báo email có liên quan đến nâng cấp trạng thái và các bình luận ở bên trái các ảnh, video và các post trong wall. Tuy nhiên bạn sẽ vẫn phải đăng nhập vào Facebook để trả lời các thông báo riêng tư.

Bổ sung mới của Facebook này có thể khá nhỏ, tuy nhiên nó thực sự rất hữu dụng cho người dùng, nhất là những người thực hiện mọi thứ từ tài khoản email của họ.

Thứ Tư, 13/01/2010 10:38
  • 4.560