eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về XHTML

Tiếp tục seri những bài trắc nghiệm có liên quan đến các lĩnh vực của công nghệ thông tin, trong bài viết hôm nay Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra nhỏ về XHTML. XHTML là viết tắt của eXtensible Hypertext Markup Language. Nó thực sự là một phương ngữ cụ thể của XML, là một ngôn ngữ đánh dấu tổng quát được xem là một ngôn ngữ đánh dấu có cùng những khả năng như HTML, nhưng điểm vượt trội của XHTML hơn HTML đó là có cú pháp chặt chẽ hơn.

Để có thể so sánh về HTML và XHTML bạn đọc có thể tham khảo bài viết HTML và XHTML, còn nếu bạn muốn bắt đầu làm quen với những thứ mới mẻ liên quan đến XHTML thì có thể làm thử một vài câu hỏi trắc nghiệm dưới đây để xem trình độ hiểu biết của bạn đến đâu nhé.

 • Câu 1. XHTML là từ viết tắt của:
  • X-function of HTML
  • Ex hyper Text Markup Language
  • Extensible HyperText Markup Language
  • Extensible Hype Manditory Learning
 • Câu 2. Khái niệm DTD là:
  • Là phương thức gắn liền với đối tượng
  • Detrimental Trasitional Development
  • Document Type Declaration
  • Difinitive Type Definition
 • Câu 3. Mệnh đề cú pháp nào dưới đây là đúng:
  • XHTML và SGML đều là subset của HTML
  • XHTML là subset của SGML
  • SGML là subset của XHTML
  • SGML là một phiên bản khác của XHTML
 • Câu 4. Mệnh đề cú pháp nào dưới đây là sai:
  • Các văn bản tài liệu XHTML không được phân tích cụ thể trong trình duyệt trước khi hiển thị
  • XHTML được phân tích cùng với DTD
  • Doctype Declaration có tác dụng chỉ định DTD nào sẽ được phân tích
  • Các cú pháp XHTML phải được trình bày chuẩn xác
 • Câu 5. Mệnh đề nào dưới đây có nghĩa chính xác nhất:
  • XHTML “cao cấp” hơn so với HTML
  • HTML và XHTML cùng là 1 ngôn ngữ
  • XML và XHTML được dùng trong cùng hoàn cảnh
  • HTML có tốc độ tải nhanh hơn so với XHTML trong mọi tình huống
 • Câu 6. Mệnh đề nào dưới đây kém chính xác nhất:
  • HTML vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của những người phát triển web trong tương lai
  • XHTML sẽ thay thế hầu hết các trang HTML trên Internet
  • XHTML sẽ là sự thay thế hoàn hảo dành cho HTML
  • HTML sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn so với thời điểm hiện tại
 • Câu 7. XHTML sẽ hoạt động tốt khi được xác nhận tính hợp lệ:
  • Không cần thiết lúc nào cũng phải xác nhận XHTML
  • Mệnh đề trên là sai
  • Mệnh đề trên là đúng
  • XHTML không cần phải xác nhận
 • Câu 8. Cần thực hiện điều gì để XHTML hoạt động đúng chức năng?
  • Mã nguồn phải được viết bằng chữ hoa
  • Các văn bản XHTML nên được kiểm tra và xác nhận chính xác
  • Ở phần cuối mỗi tag nên được mở
  • Người dùng cần sử dụng một trình duyệt đặc biệt
 • Câu 9. Trong khi viết XHTML:
  • Tất cả thẻ Open và Close phải được bắt đầu và kết thúc bằng XHTML
  • Các phần Close của thẻ img nên được mở
  • Các ký tự viết hoa không nên sử dụng trong thẻ Open và Close
  • Thành phần Doctype Declaration nên có thêm thẻ Close tương tự như tag img hoặc meta
 • Câu 10. Trong khi viết XHTML:
  • Tất cả các thuộc tính không cần dấu ngoặc kép trong phần giá trị
  • Tất cả các thuộc tính đều yêu cầu dấu ngoặc kép trong phần giá trị
  • Tất cả các giá trị đều yêu cầu có thuộc tính
 • Câu 11. Cú pháp XHTML nào được sử dụng trong 1 đoạn văn bản:
  • <P></p>
  • <P></P>
  • <p></p>
  • </p></p>
 • Câu 12. Cú pháp XHTML nào được sử dụng để ngắt dòng:
  • <br>
  • <break/>
  • <br >
  • <br />
 • Câu 13. Cú pháp XHTML nào dưới đây chính xác nhất để miêu tả thuộc tính và giá trị đi kèm:
  • WIDTH="80"
  • width="80"
  • windth=80
  • Width=80
 • Câu 14. Tất cả các thành phần trong XHTML phải được đóng ở phía cuối mỗi tag:
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 15. Cú pháp khai báo DOCTYPE không có thẻ đóng:
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 16. Những yếu tố nào dưới đây là bắt buộc trong 1 văn bản XHTML:
  • Doctype, html và body
  • Doctype, html, head, body, và title
  • Doctype, html, head, và body

    
 • Câu 17. Các DTD khác nhau trong XHTML là gì?
  • Strict, Transitional, Loose, Frameset
  • Strict, Transitional, Frameset
  • Strict, Transitional, Loose
 • Câu 18. Tất cả các văn bản XHTML đều yêu cầu DOCTYPE:
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 19. Đoạn mã XHTML nào dưới đây được coi là chuẩn xác nhất?
  • <p>A <b><i>short</b></i> paragraph</p>
  • <p>A <b><i>short</i></b> paragraph</p>
  • <p>A <b><i>short</i></b> paragraph</P>
 • Câu 20. Mệnh đề nào dưới đây là chuẩn xác khi được dùng với thuộc tính lang:
  • <div lang=”en” xml:lang=”en”>Hello World!</div>
  • <div xml:language=”en”>Hello World!</div>
  • <div language=”en”>Hello World!</div>
 • Câu 21. Tất cả các tag và thuộc tính XHTML phải được viết bằng chữ thường?
  • Đúng
  • Sai
Thứ Bảy, 09/03/2019 09:22
52 👨 1.083
0 Bình luận
Sắp xếp theo