eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về SEO (Search Engine Optimization) - Phần 2

Quản Trị Mạng - Khái niệm SEO (Search Engine Optimization) hay thường gọi là tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm có lẽ không mấy xa lạ với nhiều người sử dụng chúng ta. Nhưng việc hiểu rõ về bản chất cũng như tận dụng được ưu điểm của SEO thì không phải ai cũng biết và thực hiện đúng cách. Trong bài kiểm tra trắc nghiệm dưới đây, các bạn sẽ có dịp thử thách với 10 câu hỏi dưới dạng quiz về kiến thức cơ bản có liên quan đến SEO, sẽ có những câu hỏi có nhiều hơn một đáp án và thời gian trả lời mỗi câu không hạn chế. Yêu cầu đối với người tham gia là vượt qua mức 70% tổng số câu hỏi.

eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về SEO - Search Engine Optimization - Phần 2

Chúc các bạn thành công!

 • 1. What aspects of a hyperlink are important for SEO?
  • The place from which the link originates
  • The place to which the link leads
  • The image that is used as an anchor for the hyperlink
  • All of above
  Nơi link bắt nguồn, nơi link trỏ đến, hình ảnh được sử dụng làm anchor cho link đều quan trọng.
 • 2. The main purpose of search engine spiders is to:
  • Visit sites
  • Check if sites perform ethical SEO
  • Index sites
  Mục đích chính của con bọ tìm kiếm là index các trang.
 • 3. What is meant by "Google bombing"?
  • Submitting the site again and again in order to include it in Google's index.
  • Multiple sites linking to the same site, with the same anchor text in order to get high ranking for the keyword in the anchor text.
  • Extensively using the word "Google" on your pages in order to get high rankings with Google.
  Google bombing là nhiều trang link đến cùng 1 trang, với cùng anchor text để làm tăng thứ hạng cho từ khóa trong anchor text.
 • 4. You see that only 10% of the pages on your site are indexed by Google. What could be the reason?
  • You have a robots.txt file and you have disallowed most of your site to be indexed.
  • You have many broken links.
  • You have many password protected sections.
  • All of above
  Nếu chỉ nhìn thấy 10% số trang của web được Google index thì có thể bạn đã chặn index nhiều trang, có nhiều link "chết" hoặc có nhiều phần được bảo vệ bằng mật khẩu. 
 • 5. What does "organic search results" mean?
  • It is the same as "natural search results"
  • These are the results from .org domains only
  • This isn't the opposite to paid listings
  • Organic are the sites that are most recently added to the index
  Organic search results tương tự như natural search results, và trái ngược với kết quả do trả tiền mà có được.
 • 6. Is the following metatag appropriate for a site that sell books? <meta name="Keywords" content="book,publish,reading,author,genres,cover,novel"/>
  • Yes, the following metatag contains all the keywords I need
  • No, it is rather short, I have more keywords to optimize for
  • I would rather swap "publish" and "novel" beacause "novel" is more important than "publish"
  • Yes, this metatag is OK even though it
  metatag này khá phù hợp với một trang bán sách.
 • 7. You have just finished optimizing the site of a client and you proudly tell him or her to see the results. But instead of congratulations, you hear the question: "But I don't see the results you told me about! I see different results!" What will you explain to him or her?
  • You see different results because you have been served by one of the 80 data centers of Google, and I have my results from a different data center. It is an internal Google matter and none of us can do anything to change it.
  • Very often, results change at different times of day because the crawlers are constantly adding and removing pages from index.
  • This is beacause you are in Europe and I am in the States. Google tends to show local results before the rest, but since most of your clients are in the States, chances are that they will see what I see, not the Europe-specific results in your browser.

  • All of above
  Kết quả khác nhau đối với mỗi người dùng là chuyện khá bình thường, có thể do Google có nhiều máy chủ và mỗi người xem dữ liệu từ các máy chủ khác nhau. Bot của Google thêm và xóa các trang khỏi index thường xuyên cũng gây ra sự xáo trộn trong kết quả tìm kiếm. Và Google ưu tiên hiển thị kết quả phù hợp với địa phương nhất, nên ở những đất nước, khu vực khác nhau kết quả Google cũng có thể khác nhau.
 • 8. Which of the following can be described as overoptimization?
  • Having keyword density of 20% for the target keyword.
  • Using the same content all over the site without making changes to the text.
  • Most of your inbound links come frome link farms and blogs.
  • All of above
 • 9. You have enough quality inbound links with the keywords in the anchor text but still you do not rank well in Google, even for your site name. What will you do?
  • Try with variations of the anchor text
  • See if the targets on your site have not been damaged (i.e renamed, or deteted, or moved) by mistake.
  • Check if you have more outbound than inbound links.
  • All of above
 • 10. How important are metatags today?
  • They have only minor importance, but it can be neglected
  • Somehow important
  • Very important, almost as much as keyword density
  • All of above
Tệ quá!
Kiến thức SEO của bạn cũng khá đó!
Bạn khá rành về SEO!
SEO và tiếng Anh của bạn tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 07/03/2019 15:54
53 👨 1.604
0 Bình luận
Sắp xếp theo