eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về C# - phần 1

Quản Trị Mạng - Chào mừng các bạn đến với series bài kiểm tra trắc nghiệm của Quản Trị Mạng với những chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Và lần này chúng ta sẽ tiếp tục với bài kiểm tra nho nhỏ về C#, tổng cộng sẽ có 15 câu hỏi với thời gian trả lời mỗi câu là không hạn chế.

>>> Bài quiz (15 câu hỏi)

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 07/09/2011 15:23
52 👨 5.835
0 Bình luận
Sắp xếp theo