eLab - Tự động chuyển Important mail thành Normal trong Outlook 2010

Quản Trị Mạng - Bạn đã bao giờ nhận được email từ một người nào đó có đánh dấu là "Quan trọng" (importance) nhưng cuối cùng đó chỉ là những email lừa đảo. Đánh dấu quan trọng trong email Outlook thường bị lạm dụng một cách quá mức không thể chấp nhận được. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách loại bỏ các email được đánh dấu là quan trọng và chỉ hiển thị như email thông thường.

Lưu ý: Đây là hướng dẫn trực quan và bản phải thao tác trực tiếp.

>>>> Bài hướng dẫn.

Thứ Năm, 04/08/2011 11:56
51 👨 345
0 Bình luận
Sắp xếp theo