Duyệt web tốt hơn với Add-on Xmarks cho Firefox

Preston Gralla

Quản trị mạng - Add-in Xmarks cho Firefox là một bản lặp mới nhất của add-in phổ biến Foxmarks, add-in này sẽ cho phép bạn đồng bộ bookmark và mật khẩu trên nhiều máy tính đang sử dụng trình duyệt Firefox – thậm chí đang chạy trên một hệ điều hành khác.

Tuy nhiên add-in này có thể thực hiện khá nhiều thứ so với Foxmarks, có thể coi nó như một "super-set" của Foxmarks vì có thể thực hiện mọi thứ mà Foxmarks có thể thực hiện. Cho ví dụ, khi bạn thực hiện một hành động tìm kiếm trên web, nhiều site xuất hiện trong trang kết quả tìm kiếm đều sẽ có một biểu tượng Xmarks bên cạnh chúng. Kích vào biểu tượng này, bạn sẽ thấy một popup với thumbnail của site, một phần mô tả vắn tắt về site đó, tính phổ biến của site trong người dùng Xmarks, số lượng người xem site và các thông tin khác. (Chỉ có các site đã được bookmark và được xem bởi người dùng Xmarks khác xuất hiện, vì vậy, theo thời gian sẽ ngày càng nhiều trong số chúng sẽ có biểu tượng và các thông tin liên quan, cũng vậy mà ngày càng nhiều người sử dụng chương trình). Kích Get Site Info trong cửa sổ popup bạn sẽ vào trang web chứa các thông tin về site, gồm có các site tương tự và số người xem.

Thêm vào đó, khi bookmark một site trong Firefox, bạn sẽ thấy một danh sách các tag gợi ý, đây là các tag dựa trên cách những người dùng Xmarks khác đã tag site đó như thế nào. Điều này giúp nó trở nên dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm thông qua bookmark của bạn, vì các site của bạn sẽ được tag một cách toàn diện hơn.

Lưu ý rằng, bạn có thể cài đặt nó như thể bạn cài đặt Foxmarks, chương trình sẽ cập nhật qua phiên bản đang tồn tại của Foxmarks và sẽ có username và password của bạn. Nó sẽ tiếp tục đồng bộ và backup các bookmarks và password của bạn, khắc phục cho các máy tính khác sử dụng Foxmarks trên Firefox, hay đúng hơn là Xmarks.
Bạn có thể download add-in này tại đây.

Thứ Hai, 20/04/2009 09:33
21 👨 1.173
0 Bình luận
Sắp xếp theo