Đưa lệnh mở cửa sổ lệnh vào menu chuột phải

Trong một vài trường hợp, bạn cần vào một thư mục nào đó từ cửa sổ lệnh Command Prompt tuy nhiên đường dẫn lại quá dài và không dễ nhớ. Để thuận tiện hơn cho người dùng, thủ thuật sau sẽ giúp bạn đưa Command Prompt vào danh sách lệnh trong menu chuột phải. Khi cần mở một thư mục dưới dạng cửa sổ lệnh, bạn chỉ cần chuột phải vào thư mục đó và chọn lệnh như đã tạo.

Thứ Năm, 08/11/2018 13:35
3,612 👨 11.713
0 Bình luận
Sắp xếp theo