Đồng bộ file với Windows Live Sync

Eric Geier

Quản trị mạngBạn đã bao giờ đồng bộ thư mục trên nhiều máy tính hoặc muốn chia sẻ chúng với người khác chưa? Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để thiết lập và đồng bộ qua dịch vụ miễn phí của Microsoft.

Microsoft cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến miễn phí thông qua Windows Live. Bạn có thể sử dụng dịch vụ email, lịch biểu trực tuyến, các tính năng chia sẻ và đồng bộ, lọc Internet,… một cách miễn phí. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các tính năng đồng bộ được cung cấp bởi dịch vụ Windows Live Sync. Tính năng này sẽ cho phép bạn đồng bộ, chia sẻ, truy cập từ xa vào các file của mình từ nhiều vị trí hay máy tính khác nhau. Dịch vụ này cũng làm việc với Mac OS X, Windows XP SP2 hoặc phiên bản mới hơn.

Một ví dụ dễ hiểu, nếu bạn cần truy cập để làm việc với các file từ một máy tính tại nhà, bạn chỉ cần cài đặt phần mềm đồng bộ trên cả hai máy tính, khi đó phần mềm này sẽ cho phép máy tính tại nhà của bạn cập nhật những tài liệu công việc của bạn và ngược lại. Bạn cũng có thể truy cập một cách an toàn vào các file từ bất cứ máy tính nào trên thế giới bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến Windows Live Sync. Thêm vào đó, bạn có thể cung cấp sự truy cập cho những người dùng khác để máy tính của họ cũng được cập nhật thư mục mà bạn chọn.

Bắt đầu

Bước đầu tiên cần phải thực hiện là đăng ký dịch vụ trên website. Nếu đã có một Windows Live ID, khi đó bạn có thể đăng nhập với ID này; bằng không bạn cần phải tạo mới một ID.

Mẹo:
Nếu bạn có tài khoản Hotmail, Messenger hoặc Xbox LIVE, điều đó cũng đồng nghĩa rằng bạn đã có một Windows Live ID.

Tiếp đến bạn cần cài đặt phần mềm đồng bộ trên mỗi máy tính muốn đồng bộ. Khi đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn sẽ thấy một liên kết download cho phần mềm đồng bộ, nằm phía trên của trang. Bạn có thể sử dụng liên kết này cho mỗi máy tính để download phần mềm. Khi cài đặt chương trình, hãy mở ứng dụng và sign in bằng Windows Live ID của bạn.

Khi cài đặt và chạy phần mềm trên mỗi máy tính, bạn sẽ thấy các máy tính xuất hiện trong trang Windows Live Sync, xem trong hình 1. Chúng sẽ có một biểu tượng trong phần Devices, được gán nhãn bằng tên máy tính, bộ nhận dạng được sử dụng khi chia sẻ file trên mạng nội bộ.


Hình 1: Trang Windows Live Sync

Cấu hình Router và máy tính

Mặc định, phần mềm Windows Live Sync sẽ cấu hình Router của bạn sử dụng UpnP. Nếu Router của bạn hỗ trợ UpnP thì bạn sẽ không phải thực hiện việc cấu hình một cách thủ công. Mặc dù vậy, nếu các máy tính không hiển thị trạng thái “Online” trong trang tài khoản Windows Live Sync, rất có thể trường hợp này Router của bạn không hỗ trợ UpnP và phần mềm không thể làm việc một cách tự động, hoặc tường lửa trên máy tính của bạn đã khóa sự truyền thông. Khi đó bạn có thể tham khảo thêm các file trợ giúp để giúp bạn có được hướng đi thích hợp.

Thiết lập thư mục để đồng bộ

Khi máy tính “Online”, bạn có thể bắt đầu việc đồng bộ. Mặc dù vậy, trên các máy tính mà bạn muốn host các thư mục trên đó, bạn phải kích hoạt tính năng truy cập từ xa trước. Không phải thực hiện thao tác này trên các máy tính không host các thư mục, thậm chí nếu bạn muốn chúng được đồng bộ với các máy tính khác. Để cho phép truy cập từ xa trên các máy tính host, hãy kích biểu tượng Windows Live Sync trong khay hệ thống, đưa chuột vào More và kích Settings. Sau đó tích tùy chọn Allow Remote Access to This Computer, xem thể hiện trong hình 2.


Hình 2: Cho phép truy cập từ xa

Lúc này bạn có thể sử dụng Windows Live Sync để thiết lập các thư mục cá nhân – đây là các thư mục mà bạn muốn chia sẻ giữa các máy tính của mình, không chia sẻ với máy tính khác. Đơn giản kích liên kết Create a Personal Folder, chọn máy tính có thư mục mà bạn muốn chia sẻ. Sau đó duyệt đến thư mục mong muốn. Khi bạn vào trong thư mục đó, hãy kích liên kết hoặc biểu tượng Sync Folder Here, xem trong hình 3. Lúc này chọn máy tính mà bạn muốn thư mục được đồng bộ với nó – bạn có thể bổ sung thêm các máy tính về sau này. Trong màn hình tiếp theo, chọn thư mục để sử dụng cho việc đồng bộ. Nếu thư mục đã có chứa các file, chúng sẽ được đồng bộ. Cuối cùng, quyết định xem bạn có muốn đồng bộ tự động hay theo yêu cầu; tự động có thể là giải pháp tốt nhất cho nhiều trường hợp.


Hình 3: Biểu tượng thư mục hệ thống

Nếu có hai máy tính trở nên và muốn đồng bộ chúng với nhau, khi đó bạn có thể bổ sung thêm các máy tính khác một cách dễ dàng vào các thư mục cá nhân của bạn. Kích biểu tượng thư mục trong Windows Live Sync và trên trang thư mục, kích liên kết Add a Computer (xem hình 4).


Hình 4: Đồng bộ nhiều máy tính

Truy cập các thư mục đồng bộ và chia sẻ

Trên các máy tính, kích biểu tượng Windows Live Sync. Như thể hiện trong hình 5, shortcut sẽ xuất hiện cho mỗi một thư mục mà bạn cấu hình. Các thư mục không được cấu hình chia sẻ với một máy tính mà bạn đang sử dụng sẽ có màu xám và không thể truy cập. Ngoài ra bạn có thể kích và truy cập vào bất cứ thư mục nào được thiết lập với máy tính mà bạn đang sử dụng.


Hình 5: Các Shortcut cho các thư mục của bạn

Bất cứ thay đổi nào được tạo ra với các thư mục đồng bộ, từ bất cứ máy tính nào, cũng sẽ được đồng bộ trong toàn bộ các máy tính. Cho ví dụ, nếu máy tính A và B được thiết lập đồng bộ thư mục XYZ và bạn tạo một tài liệu mới trong thư mục này trên máy tính A, ngay lập tức sự đồng bộ sẽ làm việc trên máy tính B và máy tính này sẽ có tài liệu mà bạn vừa tạo trong thư mục XYZ của nó. Một ví dụ khác, nếu bạn xóa một file trong thư mục XYZ tại máy tính B, file này cũng sẽ được remove khỏi máy tính A khi quá trình đồng bộ làm việc.

Chia sẻ một thư mục với người khác

Nếu muốn những người khác cũng có thể đồng bộ với các thư mục của mình, bạn có thể tạo một thư mục chia sẻ Shared Folders. Những người dùng này không thể truy cập vào các file trực tuyến bằng Windows Live Sync nhưng họ có thể download, cài đặt và sign-in với phần mềm đồng bộ để đồng bộ với thư mục bạn đã chọn. Ngoài ra bạn cũng có thể chuyển đổi một thư mục cá nhân Personal Folder đang có thành thư mục chia sẻ Shared Folders hoặc bổ sung một thư mục chia sẻ Shared Folders mới vào tài khoản của mình.

Để chuyển đổi một thư mục cá nhân Personal Folder, bạn hãy kích vào thư mục đó, và trên trang của nó bạn kích liên kết Edit permissions. Để bắt đầu việc tạo một trang chia sẻ mới, hãy kích liên kết Create a shared folder trên trang tài khoản chính của bạn. Trong quá trình bạn sẽ phải chỉ định các địa chỉ email của người mà bạn muốn mời họ. Đơn giản chỉ cần nhập vào địa chỉ của họ, kích Add sau đó chọn kiểu truy cập mà bạn muốn cho phép họ. Nếu người này không có Windows Live ID với địa chỉ mà bạn chỉ định thì họ có thể tạo mới. Khi đăng nhập vào site, họ có thể download phần mềm đồng bộ. Các thư mục bạn đang chia sẻ sẽ xuất hiện trên menu khi họ kích vào biểu tượng đồng bộ trong khay hệ thống. Khi kích vào thư mục, người này sẽ được nhắc nhở chọn một thư mục nào đó trong máy tính của họ mà họ muốn được đồng bộ với bạn.

Thứ Ba, 11/08/2009 10:27
31 👨 3.194
0 Bình luận
Sắp xếp theo