Đồng bộ dữ liệu cá nhân trên MAC

Apple đã thiết lập khả năng đồng bộ cho việc sắp xếp trực tiếp dữ liệu cho hệ điều hành OS X trong cấu trúc nền tảng Sync Services của nó.

Có rất nhiều loại dữ liệu mà bạn muốn đồng bộ giữa máy Macs. Một dạng dữ liệu cá nhân như danh bạ, lịch, bookmarks, từ khóa, các tập tin tham khảo và nhiều hơn thế. Tuy nhiên, việc ứng dụng ưu điểm của Sync Services yêu cầu hoặc là phải trả 100 USD/năm cho hội viên của MAC (Sắp đổi tên là MobileMe) hoặc là sử dụng phần mềm của hãng thứ 3.

Sử dụng .Mac Sync nếu bạn là một chuyên gia Mac, bạn có thể sử dụng Mac Sync hỗ trợ rất nhiều loại dữ liệu như: danh bạ điện thoại, lịch iCal, bookmark của Safari, từ khóa của OS X; cấu hình của Mail, chữ ký, hòm thư thông minh, các ghi chú và các ứng dụng tham chiếu…Các ứng dụng của hãng thứ 3 như là Microsfot Entourage, Panic’s transmit và Bare Bones Software của Yojimbo có thể sử dụng dưới cơ chế tương tự để đồng bộ dữ liệu của họ thông qua Mac.

Để bật chương trình Mac Sync, mở mục .Mac prefrence. Nếu Account tab chưa sẵn sàng cho bạn đăng nhập, gõ tài khoản .Mac và mật khẩu.

Bây giờ bạn bấm vào tab Sync. Sau đó chọn mục lựa chọn Synchronize With .Mac và chọn mức độ đồng bộ dữ liệu thông thường bạn muốn như thế nào (hoặc chọn Automatically, nó đồng bộ hoặc là một giờ một lần hoặc thông thường hơn nếu OS X phát hiện được thông tin đó có sự thay đổi trên một trong những máy tính của bạn).

Bấm vào đế đánh dấu trong check box cho mỗi loại dữ liệu bạn muốn đồng bộ sau đó bấm vào Sync Now. Lặp lại chương trình này trên mỗi máy Mac bạn muốn để đồng bộ (Mặc dù quá trình thao tác tưởng chừng đơn giản, bạn có thể vấp phải một vài lỗi khi bạn đang cố đồng bộ).

Sử dụng Sync Together nếu bạn không phải là một chuyên gia .Mac, bạn có thể dễ dàng đồng bộ dữ liệu cá nhân với Mark/Space của SyncTogether 1.0.2 (với giá 50USD cho 3 máy Mac). Nó sử dụng Sync Services, chỉ giống như .Mac thực hiện, nhưng nó sẽ làm cho một trong những máy Mac của bạn thực hiện chức năng như một máy chủ để phối hợp đồng bộ giữa các máy tính của bạn, tốt hơn là để dữ liệu của bạn nằm trên các máy chủ của Apple. Không giống như .Mac Sync, Sync Together không hỗ trợ cho các đồng bộ các từ khó, và nó có một số hạn chế không đáng có. Nhưng nó cho phép bạn đồng bộ dữ liệu giữa các người dùng khác nhau, trong khi một vài .Mac Sync không cho phép.

Sau khi cài đặt Sync Together trên mỗi máy Mac của bạn, chạy chương trình và theo sau những chỉ dẫn cài đặt. Bạn sẽ được hỏi để xác định máy Mac nào sẽ hoạt động với chức năng là máy chủ, vì thế lựa chọn một máy chủ thì máy đó bật và hoạt động liên tục nhiều nhất tới mức có thể. Các máy Mac khác trong nhóm của bạn sẽ là các Node Client. Một khi bạn thiết lập cho mỗi máy Mac là một nút Client trong cùng một nhóm, bạn có thể lựa chọn loại dữ liệu để đồng bộ ( như là trong .Mac Sync) và đồng bộ thường xuyên ở bất kỳ nơi đâu sau khoảng thời gian từ 15 phút cho đến hàng tuần ( Bạn cũng có thể lựa chọn đồng bộ bằng tay).

Sau khi bắt đầu cài đặt, Sync Together cung cấp hầu hết các trải nghiệm hàng ngày giống như .Mac Syns cho máy Mac trong cùng một mạng nội bộ. Mặc dù nó khá phức tạp hơn trong đồng bộ với các máy Mac từ xa, như là phải yêu cầu có một kết nối VPN (mạng riêng ảo) hoặc là phải biết đến địa chỉ của máy Mac điều khiển từ xa.

Thứ Sáu, 04/07/2008 08:28
31 👨 1.097
0 Bình luận
Sắp xếp theo