''Đối thủ'' của Mydoom xuất hiện

Cũng tương tự đối với lần ra tay trừ khử sâu MSBlast trước, lần này một biến thể mới của sâu Nachi đã xuất hiện nhằm loại bỏ hai phiên bản virus MyDoom.a và MyDoom.b.

Tuy nhiên, bản thân biến thể Nachi.B mới lại mang những thông điệp không tốt đẹp về chính trị. Loại sau này chỉ lây nhiễm trên các phiên bản Windows tiếng Nhật và gây ra ít phiền toái hơn so với phiên bản trước - nguyên nhân gây ra tình trạng ắch tắc đường truyền trong mạng doanh nghiệp.

Nachi.B phát tán trên mạng Internet thông qua các site của Google, Intel và Microsoft. Phiên bản mới khai thác 4 lỗ hổng trong hệ điều hành Windows, hai trong số này đã bị lợi dụng để tấn công vào dịch vụ WebDav và Workstation của Microsoft.

Theo hãng Symantec, Nachi.B sẽ không lây nhiễm trên diện rộng bởi vì bản nâng cấp diệt phiên bản Nachi trước vẫn có thể ngăn chặn được phiên bản này.
Thứ Sáu, 13/02/2004 06:54
31 👨 38
0 Bình luận
Sắp xếp theo