Cách đổi tên trên Microsoft Teams

Bạn có phải là người dùng Microsoft Teams không? Nếu bạn đang đọc bài viết này, câu trả lời có lẽ là có. Ngay cả trong trường hợp bạn không dùng ứng dụng này, thì cũng khả năng cao bạn sẽ được mời tham gia nhóm Microsoft Teams trong tương lai gần.

Nếu đang sử dụng MS Teams, thì có thể bạn đã tạo các nhóm đầu tiên và/hoặc đã được mời đến một hoặc nhiều nhóm với tư cách là người dùng hoặc người dùng khách tiêu chuẩn.

Bài viết sau đây sẽ chỉ cho bạn cách đổi tên hiển thị của người dùng khách trong Microsoft Teams.

Cách đổi tên hiển thị của người dùng khách trong Microsoft Teams

Làm thế nào để người dùng khách có thể thay đổi tên hiển thị? Câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản: Cho đến nay, họ không thể tự mình làm điều đó. Tuy nhiên, quản trị viên, cũng như bất kỳ người dùng nào đã được cấp quyền quản trị Azure Active Directory, có thể làm điều đó.

Để làm điều đó, hãy đi tới bảng điều khiển Azure Active Directory Users Management:

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/UsersManagementMenuBlade/AllUsers
Truy cập bảng điều khiển Azure Active Directory Users Management
Truy cập bảng điều khiển Azure Active Directory Users Management

Khi đó, bạn sẽ có thể thấy tất cả người dùng và người dùng khách được thêm vào nhóm của mình. Nếu có quyền thích hợp, bạn cũng có thể thực hiện các tác vụ quản trị như thêm người dùng mới, mời người dùng khách mới hoặc chỉnh sửa danh tính của họ (Identity), bao gồm cài đặt Name (đây chính xác là những gì ta đang quan tâm).

Ngay sau khi bạn thay đổi và xác nhận thay đổi bằng cách nhấn nút Save ở trên cùng, tên hiển thị của người dùng khách sẽ thay đổi tương ứng.

Hy vọng rằng bài đăng này sẽ hữu ích cho những ai đang tìm kiếm cách đổi tên trên Microsoft Teams.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 27/03/2020 08:17
53 👨 10.059
0 Bình luận
Sắp xếp theo