Đổi mật khẩu admin Windows XP bằng lệnh Dos

Để đổi mật khẩu máy tính Windows XP, đầu tiên bạn login vào Windows của mình bằng 1 account thuộc tài khoản admin group (lưu ý chỉ có tài khoản thuộc admin group mới đổi được pass admin).

Sau đó bạn vào Run -> cmd nhấn Enter, 1 màn hình Dos hiện lên. Bạn gõ vào lệnh "net user" sẽ thấy hiện lên 1 bảng các account đang chạy trên máy bạn:

+ Tiếp theo bạn gõ lện "net user nowares*", 1 dòng lệnh hiện lên chỉ ta cách đổi pass các account, domain...

+ Các bạn chỉ cần làm theo, vd: mình muốn đổi pass admin thì gõ net user Administrator { pass}, khi nào hiện lên chữ successfully là thành công.

Các bạn cũng có thể vào google search tìm hiểu thêm về các lệnh Dos.

Thứ Tư, 26/06/2019 15:58
53 👨 12.772
0 Bình luận
Sắp xếp theo