Đổi mật khẩu admin Windows XP bằng lệnh Dos

Đầu tiên bạn login vào Windows của mình bằng 1 account thuộc tài khoản admin group (lưu ý chỉ có tài khoản thuộc admin group mới đổi được pass admin)

+ Sau đó bạn vào Run -> cmd nhấn Enter, 1 màn hình Dos hiện lên

+ Bạn gõ vào lệnh "net user" sẽ thấy hiện lên 1 bảng các account đang chạy trên máy bạn

+ Tiếp theo bạn gõ lện "net user nowares*", 1 dòng lệnh hiện lên chỉ ta cách đổi pass các account, domain....

+ Các bạn chỉ cần làm theo, vd: mình muốn đổi pass admin thì gõ net user Administrator { pass}, khi nào hiện lên chữ successfully là thành công.

Các bạn cũng có thể vào google search tìm hiểu thêm về các lệnh Dos.

Chủ Nhật, 21/09/2008 09:58
  • 5 ★ 3 👨
  • 12.001