Điều thú vị về Gmail

Giả sử địa chỉ email của bạn là [email protected], về cơ bản tất cả những gì được gửi tới các địa chỉ mail dưới đây đều sẽ được tự động forward đến hộp thư chính của bạn.

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
....

Và không chỉ có thế, bạn có thể thêm dấu chấm (.) ở bất cứ chỗ nào bạn muốn, có thể là ‘[email protected]’ và bạn vẫn sẽ nhận được thư trong ‘[email protected]’. Thêm nữa, bạn có thể gắn thêm phần text ngẫu nhiên và địa chỉ email của bạn sử dụng thêm dấu (+). Ví dụ, ‘[email protected]’ cũng có thể được sử dụng như email của bạn.

Vậy điều thú vị này có thể được đùng để làm gì?

1. Một email cho nhiều mục đích

Thay vì sử dụng một loạt email khác nhau cho nhiều mục đích khác nhau (công việc, học hành, bạn bè...), bạn có thể sử dụng những biến thể của địa chỉ gmail như ở trên và lọc thư đến bằng nút “SENT TO”. Ví dụ, tất cả các thư tới được gửi vào [email protected] có thể được đưa vào thư mục “Công việc”, thư gửi tới [email protected] có thể được xếp vào “Bạn bè”, [email protected] có thế được sử dụng để nhận thư thông báo...

2. Truy dấu/Chặn spam

Khi đăng nhập vào một website nào đó, ví dụ webnaodo.com, bạn có thể thêm webnaodo vào IN gmail của bạn, ví dụ ([email protected]). Với cách này, bạn có thể chặn việc nhận spam/thư gửi tới bất cứ lúc nào bạn muốn và thậm chí xác định được website đã phân phát địa chỉ email của bạn cho những kẻ gửi thư rác.

Thứ Ba, 23/09/2008 11:37
51 👨 2.182
0 Bình luận
Sắp xếp theo