• Loại bỏ tận gốc chuyển hướng Search . myprivacyswitch . com trên các trình duyệt Loại bỏ tận gốc chuyển hướng Search . myprivacyswitch . com trên các trình duyệt
    Search . myprivacyswitch . com sẽ thiết lập trang chủ và công cụ tìm kiếm của các trình duyệt thành https : // search . myprivacyswitch . com. "Kẻ tấn công" trình duyệt Search . myprivacyswitch . com browser được tích hợp trên các chương trình, phần mềm miễn phí mà người dùng tải về máy và cài đặt. Trong quá trình cài đặt các phần mềm miễn phí, người dùng vô tình cài đặt cả Search . myprivacyswitch . com mà không hề hay biết.
  • Các bước xóa bỏ phần mềm độc hại 9o0gle . com Các bước xóa bỏ phần mềm độc hại 9o0gle . com
    Kẻ tấn công trình duyệt www . 9o0gle . com (hay còn gọi là "BrowserModifier: Win32/Heazycrome!blnk") có thể được cài đặt trên máy tính mà không cần sự cho phép của bạn. Nó có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng như làm chậm tốc độ duyệt web trên trình duyệt của bạn, và có thể theo dõi các hoạt động trực tuyến của người dùng để bán thông tin cá nhân người dùng cho bên thứ 3.