• Các bước để loại bỏ tận gốc virus Win32:Expiro Các bước để loại bỏ tận gốc virus Win32:Expiro
    Virus:Win32/Expiro.gen là một dạng virus khá nguy hiểm và gây khó chịu cho người dùng bỏi nó ảnh hưởng đến tất cả các tập tin thực thi (file .exe). Một khi virus Virus:Win32/Expiro.gen tấn công hệ thống của bạn, nó có thể thu thập dữ liệu trên máy tính của bạn và cung cấp quyền truy cập máy tính của bạn cho người dùng không mong muốn.
  • Hướng dẫn gỡ bỏ MyStartSearch trên tất cả các trình duyệt Hướng dẫn gỡ bỏ MyStartSearch trên tất cả các trình duyệt
    Về mặt kỹ thuật, MyStartSearch không phải là một dạng virus mà nó chỉ là một dạng chương trình không mong muốn (PUP), có thể được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu phần mềm quảng cáo MyStartSearch tấn công hệ thống, mỗi khi truy cập và duyệt web trên mạng Internet, trên màn hình sẽ hiển thị các cửa sổ popup, banner quảng cáo