• Làm sao để gỡ bỏ cửa sổ popup giả “Update Flash Player” hoặc “Update Java”? Làm sao để gỡ bỏ cửa sổ popup giả “Update Flash Player” hoặc “Update Java”?
    Các cửa sổ popup này không phải được tạo ra bởi các nhà phát triển Adobe Flash Player hoặc Java, mà được tạo bởi tội phạm mạng (cyber criminals), những tên tội phạm sử dụng các cửa sổ popup này để phát tán các phần mềm quảng cáo và tấn công trình duyệt người dùng.
  • Loại bỏ tận gốc chuyển hướng Search . myprivacyswitch . com trên các trình duyệt Loại bỏ tận gốc chuyển hướng Search . myprivacyswitch . com trên các trình duyệt
    Search . myprivacyswitch . com sẽ thiết lập trang chủ và công cụ tìm kiếm của các trình duyệt thành https : // search . myprivacyswitch . com. "Kẻ tấn công" trình duyệt Search . myprivacyswitch . com browser được tích hợp trên các chương trình, phần mềm miễn phí mà người dùng tải về máy và cài đặt. Trong quá trình cài đặt các phần mềm miễn phí, người dùng vô tình cài đặt cả Search . myprivacyswitch . com mà không hề hay biết.