• Cách gỡ bỏ tận gốc virus ExtTag.exe / ExtTags.exe Cách gỡ bỏ tận gốc virus ExtTag.exe / ExtTags.exe
    ExtTag.exe và ExtTags.exe là các chương trình phần mềm quảng cáo độc hại được cài đặt thêm vào plugins (toolbars, tiện ích mở rộng hoặc add-ons) trên trình duyệt Web để chuyển hướng bạn đến các trang web khác mà không có sự cho phép của bạn hoặc để hiển thị các quảng cáo hoặc các cửa sổ popup không mong muốn trên trang web mà bạn truy cập.
  • Hướng dẫn gỡ bỏ virus PUP.Tuto4PC Hướng dẫn gỡ bỏ virus PUP.Tuto4PC
    Về mặt kỹ thuật, PUP.Tuto4PC không phải là một dạng virus, nhưng nó chứa rất nhiều phần mềm độc hại như rootkit có khả năng đào sâu vào hệ điều hành của bạn, browser hijacking,…. Các ngành công nghiệp nói chung đề cập đến PUP.Tuto4PC như là một "PUP," hoặc chương trình không mong muốn.