• Hướng dẫn gỡ bỏ MyStartSearch trên tất cả các trình duyệt Hướng dẫn gỡ bỏ MyStartSearch trên tất cả các trình duyệt
    Về mặt kỹ thuật, MyStartSearch không phải là một dạng virus mà nó chỉ là một dạng chương trình không mong muốn (PUP), có thể được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu phần mềm quảng cáo MyStartSearch tấn công hệ thống, mỗi khi truy cập và duyệt web trên mạng Internet, trên màn hình sẽ hiển thị các cửa sổ popup, banner quảng cáo
  • Gỡ bỏ tận gốc phần mềm quảng cáo Network Packet Analyzer Gỡ bỏ tận gốc phần mềm quảng cáo Network Packet Analyzer
    Network Packet Analyzer là phần mềm quảng cáo được cài đặt thêm vào plugin (toolbar, tiện ích mở rộng - extensions hoặc add-ons) trên trình duyệt web để chuyển hướng người dùng đến các trang web khác hoặc hiển thị các cửa sổ popup quảng cáo trên các trang mà người dùng truy cập.