Điểm chuẩn của 128 trường đại học năm 2020

Trong ngày 5/10, 128 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2020 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh phải xác nhận nhập học trước 17h ngày 10/10, nếu trúng tuyển. Các trường phải cập nhật thông tin thí sinh nhập học lên cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17h ngày 14/10.

Điểm chuẩn của từng trường đại học cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Học viện Tòa án

Điểm chuẩn ĐH Kiểm sát Hà Nội

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân

Điểm chuẩn ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Điểm chuẩn ĐH Văn Hiến

Điểm chuẩn ĐH Yersin Đà Lạt

Điểm chuẩn ĐH Đại Nam

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

Điểm chuẩn ĐH Thủ đô

Điểm chuẩn ĐH Vình

Điểm chuẩn ĐH Quảng Bình

Điểm chuẩn ĐH Hồng Đức

Điểm chuẩn ĐH Phòng cháy chữa cháy

Điểm chuẩn ĐH Hải Phòng

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân

Điểm chuẩn của trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Điểm chuẩn của trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn của trường ĐH Công nghệ Thông tin

Điểm chuẩn của trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM

Điểm chuẩn của trường Học viện Ngân hàng

Điểm chuẩn của trường ĐH Kinh tế quốc dân

Điểm chuẩn của trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Điểm chuẩn của trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Điểm chuẩn của trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Điểm chuẩn của trường ĐH Nội vụ Hà Nội

Điểm chuẩn của Học viện Chính sách và Phát triển

Điểm chuẩn của Đại học Y Hà Nội 

Điểm chuẩn của ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM

Điểm chuẩn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Điểm chuẩn của ĐH Y Dược Huế

Điểm chuẩn của Học viện Tài chính

Điểm chuẩn của ĐH Y Dược Thái Bình

Điểm chuẩn của Nguyễn Tất Thành

Điểm chuẩn của ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Điểm chuẩn ĐH Sài Gòn

Điểm chuẩn ĐH Văn Lang

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam

Điểm chuẩn ĐH Y Dược Hải Phòng

Điểm trúng tuyển Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm trúng tuyển Khoa Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm trúng tuyển Khoa Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Điểm trúng tuyển Đại học Mở Hà Nội

Điểm trúng tuyển ĐH Điện lực

Điểm trúng tuyển ĐH Sư phạm Hà Nội

Điểm trúng tuyển ĐH Công đoàn

Điểm trúng tuyển ĐH Văn hóa Hà Nội

Điểm trúng tuyển Học viện Phụ nữ Việt Nam

Điểm trúng tuyển ĐH Thủ Dầu Một

Điểm trúng tuyển ĐH Luật TP.HCM

Điểm trúng tuyển ĐH Luật - ĐH Huế

Điểm trúng tuyển ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

Điểm trúng tuyển ĐH Kinh tế - ĐH Huế

Điểm trúng tuyển ĐH Nông Lâm - ĐH Huế

Điểm trúng tuyển ĐH Sư phạm - ĐH Huế

Điểm trúng tuyển ĐH Khoa học - ĐH Huế

Điểm trúng tuyển Khoa Giáo dục thể chất - ĐH Huế

Điểm trúng tuyển ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điểm trúng tuyển ĐH Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Điểm trúng tuyển Học viện Kỹ thuật Quân sự

Điểm trúng tuyển Học viện Hậu cần

Điểm trúng tuyển Học viện Quân y

Điểm trúng tuyển Học viện Khoa học Quân sự

Điểm trúng tuyển ĐH Mỏ - Địa chất

Điểm trúng tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điểm trúng tuyển ĐH Đà Lạt

Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH Hàng hải Việt Nam

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngoại giao

Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH Công nghiệp Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Lâm Nghiệp

Điểm chuẩn ĐH Đại Nam

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM 1

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM 2

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM 3

Điểm chuẩn ĐH Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn ĐH Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng

Điểm chuẩn ĐH Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng 2

Điểm chuẩn của ĐH Sư phạm TP.HCM

Điểm chuẩn của ĐH Sư phạm TP.HCM

Điểm chuẩn của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Điểm chuẩn của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Điểm chuẩn của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2

Điểm chuẩn của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 3

Điểm chuẩn của trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Điểm chuẩn của trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Điểm chuẩn của trường ĐH Thương mại

Điểm chuẩn ĐH Thương mại

Điểm chuẩn ĐH Thương mại 2

Điểm chuẩn ĐH Thương mại 3

Điểm chuẩn của trường ĐH Ngoại thương năm 2020

Điểm chuẩn của trường ĐH Ngoại thương

Điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa Hà Nội 1

Điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa Hà Nội 2

Điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa Hà Nội 3

Điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa Hà Nội 4

Điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020

Điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM

Điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2020

Điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa TP.HCM 2

Điểm chuẩn của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM năm 2020

Điểm chuẩn của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 1

Điểm chuẩn của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 2

Điểm chuẩn của khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn của khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2020

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm trúng tuyển của ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm trúng tuyển của ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm trúng tuyển của ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội 2

Điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020

Điểm chuẩn của trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội 2

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội 3

Điểm chuẩn của ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn của ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Điểm chuẩn của ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội 2

Điểm chuẩn của ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội 3

Điểm chuẩn của trường ĐH Thăng Long

Điểm chuẩn của trường ĐH Thăng Long 1

Điểm chuẩn của trường ĐH Nha Trang

Điểm chuẩn của trường ĐH Nha Trang

Điểm chuẩn của trường ĐH Nha Trang 2

Điểm chuẩn của trường ĐH Nha Trang 3

Điểm chuẩn của trường ĐH Xây dựng

Điểm chuẩn của trường ĐH Xây dựng

Điểm chuẩn của trường ĐH Tài chính - Marketing

Điểm chuẩn của trường ĐH Giao thông vận tải

Thứ Hai, 05/10/2020 14:14
51 👨 164
0 Bình luận
Sắp xếp theo