Đặt logo website của bạn lên thanh địa chỉ Explorer và trong danh sách Favorites

Trên các trang web nổi tiếng hay có Logo đều được ghi vào thanh Address Bar và trong danh sách các Favorites khi người sử dụng Save các trang web này vào Favorites. Hôm nay Quản Trị Mạng xin hướng dẫn bạn cách đặt Logo website lên Address Bar và Favorites.

Có hai phương pháp để ghi Logo website lên thanh Địa chỉ (Address Bar của trình duyệt) và Favorites nhưng trước hết bạn hãy tạo Logo của bạn khi thiết kế website bằng các công cụ hiện có (chú ý file phải được lưu dưới dạng *.ico) tuy nhiên bạn nên download chương trình tạo Icon. Bạn phải chú ý là file phải được tạo có kích thước là 16 x 16

Cách thứ nhất cũng là cách đơn giản nhất:

(Hiện nay quantrimang.com cũng áp dụng theo phương pháp này). Hãy Copy logo website của bạn vào thư mục gốc của website và đặt tên file này là favicon.ico khi người sử dụng Add website của bạn vào Favorites thì trình duyệt sẽ tìm file favicon.ico và lưu dưới dạng biểu tượng (thay chữ E của Explorer). Ví dụ: Nếu website bạn là https://quantrimang.com thì bạn phải tạo một biểu tượng có tên là favicon.ico và nó sẽ phải được đặt vào https://quantrimang.com/favicon.ico

Cách thứ hai:

Nếu bạn không muốn đặt biểu tượng cũng như tên logo là favicon.ico mà đặt biểu tượng chẳng hạn ở thư mục là logo và tên file là quantrimang.ico chẳng hạn bạn hãy chèn đoạn mã sau giữa tab <HEAD></HEAD> như sau:

<LINK REL="SHORTCUT ICON"  HREF="/ thu_muc_dat_logo/tenlogo.ico">

Chú ý: bạn đặt đoạn mã trên giữa tab <HEAD></HEAD>

Từ khóa thích hợp: Internet Explorer, Internet Explorer, Internet, World Wide Web

Bằng các cách đơn giản trên bạn đã có thể đặt Logo web của bạn lên trình duyệt.

Ví dụ bạn hãy kích vào: QuanTriMang.Com sau đó bạn vào Favorites để xem kết quả

Ngọc Hải - Quản Trị Mạng

Thứ Hai, 19/08/2019 14:54
3,47 👨 19.128
0 Bình luận
Sắp xếp theo