Giải toán đại số 10 trang 15

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn giải toán đại số 10 bài 1, 2, 3, 4 trang 15. Đây là những bài tập trong SGK giúp các bạn củng cố kiến thức về các phép toán tập hợp gồm giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu và phần bù của hai tập hợp, mời các bạn tham khảo.

Giải bài 1 trang 15 đại số 10

Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", B là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM". Hãy xác định A ∩ B, A ∪ B, A \ B và B \ A.

Lời giải:


Ta có: A = {C, O, H, I, T, N, Ê }; B = {C, O, N, G, Ô, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K}

+ A ∩ B = {C, O, I, T, N, Ê}

+ A ∪ B = { C, O, Ô, N, G, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K, H}

+ A \ B = {H}

+ B \ A = {G, S, K, M, A, Ô, Ă, Y}

Giải bài 2 trang 15 sgk Đại số 10

Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp A ∩ B , A ∪ B, A \ B (h.9) trong các trường hợp sau:

Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp A ∩ B , A ∪ B, A \ B (h.9) trong các trường hợp sau

Lời giải:

a.

.Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp A ∩ B , A ∪ B, A \ B

b.

Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp A ∩ B , A ∪ B, A \ B 2

c.

Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp A ∩ B , A ∪ B, A \ B 3

d.

Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp A ∩ B , A ∪ B, A \ B 4

Giải bài 3 trang 15 Đại số 10

Trong số 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt?

b) Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt?

Lời giải:

Giải bài 3 trang 15 Đại số 10

a) Các bạn được HLG = 15.

Các bạn được HKT = 20.

Số bạn HLT + HKT = 10.

⇒ Số bạn được HKT mà không được HLG = 20 – 10 = 10.

Số bạn được HLG mà không được HKT = 15 – 10 = 5.

Vậy số bạn được khen thưởng = (số bạn được HKT mà không được HLG)

+ (số bạn được HLG mà không được HKT)

+ (số bạn vừa được HLG, vừa được HKT)

= 5 + 10 + 10 = 25 (bạn).

b) Số học sinh chưa được xếp loại HLG và chưa có HKT là: 45 – 25 = 20 (bạn).

Giải Đại số 10 bài 4 trang 15

Cho tập hợp A, hãy xác định A ∩ A, A ∪ A, A ∩ ∅, A ∪ ∅, CAA, CA∅

Lời giải:

+ A ∩ A = A + A ∪ A = A

+ A ∩ ∅ = ∅ + A ∪ ∅ = A

+ CAA = A \ A = ∅ + CA∅ = A \ ∅ = A.

Trên đây là bài giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trong phần các phép toán tập hợp của của chương 1 SGK Đại số 10. Hy vọng qua các bài tập này các bạn đã nắm rõ được kiến thức cũng như cách giải các bài có liên quan tới tập hợp.

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài giải của các bài tập về mệnh đề, tập hợp trong SGK đại số 10 qua các bài sau:

Thứ Tư, 21/07/2021 16:37
31 👨 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo