CTFMON.EXE là gì và làm cách nào để xóa nó

Nếu bạn mở Windows Task manager hoặc sử dụng Hijackthis để theo dõi một vấn đề nào đó, bạn có thể thấy một file có tên là CTFMON.EXE. Disable nó khỏi MSCONFIG không làm nó mất đi và nó dễ tạo cho người ta cảm giác rằng nó là một virus, vậy thì chính xác nó là cái gì?

Thật ra CTFMON.EXE là một file được cài đặt với Office XP. Nó kích hoạt tiến trình Alternative User Input và thanh Language Bar. Chương trình này sẽ giám sát các cửa sổ đang trong trạng thái "active" và cung cấp dịch vụ text input hỗ trợ giọng nói, chữ viết tay, bàn phím, dịch, và nhiều kĩ thuật nhập khác. Nó cũng khởi động thanh language bar, thanh này xuất hiện ở dưới system tray như hình dưới đây.

Một file nhật ký của Hijackthis sẽ trình diễn CTFMON như dưới đây:

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\Windows\system32\ctfmon.exe

Các bước dưới đây sẽ vô hiệu hóa dịch vụ Advanced Text để xóa Language Bar:

1. Mở Control Panel

2. Chọn Regional and Language Options (ở chế độ xem Classic View)

hoặc chọn Date, Time, Language, and Regional Options trong chế độ xem Category

3. Chọn thẻ Languages, nhấn vào nút Details

4. Chọn thẻ Advanced

5. Nhấn chọn vào ô "Turn off advanced text services" và chọn OK

Thanh language bar sẽ không còn hiển thị trên khay hệ thống (System Tray) nữa, và CTFMON.EXE sẽ không được load trong những lần khởi động sau nữa.

Thứ Tư, 15/05/2019 14:36
4,613 👨 43.056
0 Bình luận
Sắp xếp theo