Coreldraw 12: Vẽ ôtô thể thao

Bước 1: Vẽ hình dạng và tô màu chiếc xe

- Chọn công cụ Bezier vẽ dáng chiếc xe (hình 1)

- Vẽ tiếp các phần bên dưới của chiếc xe (hình 2, 3)

- Tô màu hình 1 bằng cách: chọn công cụ Fill Tool - Fountain Fill

        + Type: chọn Linear

        + Option: chọn góc xoay Angle: 90 độ

        + Color Blend: chọn Custom (tô chuyển sắc)

        + Chọn màu bắt đầu với công thức: C: 30; K:40

Màu kết thúc là màu trắng (hình 4, 5)


Hình 4


Hình 5

- Tô màu hình 2: chọn công cụ Fill Tool - Fountain Fill

        + Type: chọn Linear

        + Option: Angle: 90 độ; Edge Pad: 25%

        + Color Blend: chọn Custom (tô chuyển sắc)

Trên thanh chuyển sắc chọn màu:

        + Điểm đầu: C: 30; K: 40

        + Điểm hai: C: 30; K: 40

        + Điểm ba: trắng

        + Điểm cuối: C: 20; K: 30 (hình 6, 7)


Hình 6


Hình 7

- Tô màu hình 3: chọn công cụ Fill Tool - Fountain Fill

        + Type: chọn Linear

        + Option: Angle: 90 độ

        + Color Blend: chọn Custom (tô chuyển sắc)

Trên thanh chuyển sắc chọn màu:

        + Điểm đầu: C: 80; K: 90

        + Điểm hai: C: 80; K: 90

        + Điểm ba: trắng

        + Điểm cuối: C: 30; K: 40 (hình 8, 9)


Hình 8


Hình 9

- Gắn hình 1, 2, 3 lại

- Vẽ phần mui xe và kiếng (hình 10)

- Vẽ kiếng trước và tô màu Fountain Fill

        + Type: chọn Linear

        + Option: Angle: -180 độ;

        + Color Blend: chọn Two color:

        + From: C:15; K:20

        + To: trắng

- Vẽ kiếng cửa xe

        + Type: chọn Linear

        + Option: Angle: -90 độ;

        + Color Blend: chọn Two color:

        + From: C:20; K:50

        + To: C:5; K:10 (hình 11)


Hình 10


Hình 11

- Trên thanh công cụ chọn công cụ Interactive Transparency Tool tạo độ trong suốt của kiếng


Hình 12

- Trên thanh thuộc tính của công cụ Interactive Transparency Tool:

        + Transparency Type: Uniform

        + Transparency Operation: Normal

        + Starting Transparency: chọn 50 (hình 12)

(còn tiếp)

Lam Khê

Thứ Ba, 31/10/2006 11:24
31 👨 4.402