Những điểm mới trong SQL 2008 (Phần 1)

Don Schlichting

SQL Server 2008 sẽ được phát hành vào khoảng tháng 2 năm 2008, cùng với phiên bản mới của Visual Studio và Windows. CTP (Community Technology Preview) của SQL 2008 hiện đã được cung cấp trên internet và bạn có thể download được từ URL của Microsoft. Trong bài này chúng tôi sẽ nhấn mạnh một số tính năng mới và các lợi ích mang lại của SQL Server 2008.

Sự hỗ trợ SQL Server 2000 kết thúc

Sự trợ giúp cho SQL 2000 đang dần đến hồi kết. Tính năng và lợi ích có trong hỗ trợ gồm có khả năng đệ trình các yêu cầu thay đổi tính năng sản phẩm, nâng cấp bảo mật, các Hotfix, hỗ trợ miễn phí và hỗ trợ thu phí. Sự trợ giúp này sẽ hết hạn vào 8/4/2008 đối với một loạt sản phẩm SQL Server 2000 64-bit Edition, SQL Server 2000 Developer, SQL Server 2000 Enterprise, SQL Server 2000 Standard, SQL Server 2000 CE, và SQL Server 2000 Workgroup Edition. Hỗ trợ mở rộng gồm có các nâng cấp bảo mật và hỗ trợ trả phí sẽ tiếp tục cho tới năm 2013. Mô tả về các giai đoạn hỗ trợ có thể xem tại URL của Microsoft: “Microsoft Support Lifecycle” và “Microsoft Support Lifecycle Policy FAQ”. Một số đại lý sẽ không tiếp tục bán SQL 2000 trong tháng 12/2007. Cũng không có phiên bản SQL 2000 nào còn được hỗ trợ trên Vista, bao gồm cả SQL 2000 Express.

Các vùng chính

Một trong các mục đầu tiên được chú ý khi xem xét về SQL Server 2008 của Microsoft là tính năng phân loại biệt ngữ mới và các lợi ích vào trong nhóm hoặc các vùng chính. Có bốn vùng chính đó là Enterprise Data Platform, Dynamic Development, Beyond Relational Database, và Pervasive Insight. Trong bài chúng tôi sẽ dựa theo việc phân nhóm này để tạo tham chiếu làm cho bài trở nên dễ hiểu hơn.

Nền tảng dữ liệu cho các doanh nghiệp

Việc phân nhóm nền tảng dữ liệu của doanh nghiệp đôi khi được nhắc đến như Mission Critical Platform, Mission Critical Platform gồm có các tính năng SQL Server Engine lõi và các ích lợi gồm có phương pháp mã hóa dữ liệu, quản lý tài nguyên, phân tích hệ thống và tính năng quản lý máy chủ.

Mã hóa

Có một số tùy chọn mã hóa; tùy chọn đầu tiên được gọi là Transparent Data Encryption – mã hóa dữ liệu trong suốt. Trong SQL Server 2008, toàn bộ cơ sở dữ liệu đều có thể được mã hóa bằng SQL Engine. Phương pháp này mã hóa tất cả dữ liệu và các file bản ghi cho cơ sở dữ liệu. Bằng sử dụng phương pháp này, tất cả các chỉ mục và bảng cũng được mã hóa.

Tính năng mã hóa tiếp theo là Backup Encryption. SQL Server 2008 có một phương pháp mã hóa các backup dùng để tránh lộ và can thiệp của người khác vào dữ liệu. Thêm vào đó, việc phục hồi backup có thể được hạn chế với từng người dùng cụ thể.

Cuối cùng, có một số tùy chọn mới cho External Key Management. Nếu bạn có dính dáng tới việc xử lý thẻ tín dụng hoặc PCI (thẻ trả trước), thì SQL Server 2008 sẽ hỗ trợ Hardware Security Modules (HSM) – mô đun bảo mật phần cứng. Các mô đun này là giải pháp phần cứng của nhóm thứ ba được sử dụng để lưu các Key ở một địa điểm phân biệt với dữ liệu mà chúng bảo vệ.

Thẩm định

Thêm vào việc thẩm định chuẩn cho logon / logoff và các thay đổi được phép, SQL Server 2008 cho phép kiểm tra sự thay đổi hay truy cập dữ liệu. Việc thẩm định được cấu hình bởi các câu lệnh TSQL như trong ví dụ này: AUDIT UPDATE(Salary) ON Employee TO MyAuditFolder WHERE Salary>200000

Nén dữ liệu

Thông thường, việc nén dữ liệu liên quan với việc lưu trữ trên các ổ đĩa cứng, với các file vật lý nhỏ hơn, số lần backup được giảm. Trong khi điều này đúng với SQL Server Data Compression thì mục tiêu chính là giảm kích thước của Fact Table. Các ưu điểm của nén dữ liệu được liệt kê dưới đây:

  • Cải thiện hiệu suất truy vấn bằng cách giảm I/O và tăng tốc độ hit bộ đệm
  • Cung cấp các tỷ lệ nén từ 2X đến 7X cho dữ liệu DW thực
  • Trực giao với các tính năng khác
  • Thích hợp cho cả dữ liệu và các chỉ mục

Theo Microsoft, sử dụng nén dữ liệu sẽ làm tăng hiệu suất của CPU, hiệu suất toàn bộ hệ thống sẽ được cải thiện vì giảm I/O.

Quản lý tài nguyên

Quản lý tài nguyên - Resource Governor - trong SQL Server 2008 cũng là một điểm mới. Governor được sử dụng để hạn chế người dùng hoặc nhóm người dùng chi phối các lớp tài nguyên mức cao. Các mục có thể được kiểm tra gồm có độ rộng băng tần CPU, thời gian timeout, số lần ngoại lệ, số lần khóa và số lần nhàn rỗi. Nếu một mức ngưỡng của Resource Governor đạt tới thì hệ thống có thể kích hoạt một sự kiện hoặc dừng quá trình. Đi kèm với nó còn có một loạt các bước liên quan đến việc sử dụng Resource Governor mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trong các bài sau.

Hot Plug CPU

Trong SQL Server 2008, các CPU cắm thêm có thể được bổ sung vào nếu phần cứng của hệ thống hỗ trợ nó.

Hiệu suất dữ liệu

Số bộ đếm hiệu suất trong SQL Server 2008 đã được mở rộng hơn so với phiên bản trước đó. IO và các bộ đếm hiệu suất bộ nhớ là một cặp có thể được chọn để kiểm tra hiệu suất. Dữ liệu đã được chọn bằng bộ đếm sẽ được lưu trong trung tâm lưu dữ liệu tập trung. Microsoft phát biểu rằng việc chạy thiết lập hiệu suất mặc định liên quan đến các kiểm tra sẽ tốn ít hơn 5% tài nguyên bộ nhớ và CPU.

Có một công cụ Performance Dashboard có thể đọc dữ liệu hiệu suất đã được lưu. Thêm vào đó, các so sánh cơ sở và lịch sử có thể được thực hiện và sử dụng để tạo các hành động kích hoạt.

Điểm mới trong SQL Server 2008 phải kể đến nữa là Performance Studio. Studio là một trong các công cụ hiệu suất. Cùng với đó chúng có thể được sử dụng cho việc kiểm tra, xử lý sự cố, điều chỉnh và báo cáo. Thành phần Data Collector của Studio có thể cấu hình. Nó hỗ trợ một số phương pháp chọn gồm có các truy vấn TSQL, SQL Trace, và Perfmon Counters. Dữ liệu cũng có thể được chọn bằng lập trình. Khi dữ liệu được chọn, có các tùy chọn báo cáo chung. Microsoft liệt kê 6 tính năng phía trình khách của Performance Studio:

  • Bảng thông báo
  • Kiểm tra hiệu suất
  • Phân tích dữ liệu hiện hành và lịch sử
  • Các đề nghị cho việc điều chỉnh hiệu suất
  • Báo cáo dựa trên tập các bộ dữ liệu
  • Báo cáo dựa trên MDW

Cài đặt

Bộ đặt SQL Server 2008 cũng có nhiều nâng cao. Dữ liệu cấu hình và các bit “engine” được tách biệt vì vậy nó có thể tạo một đĩa hệ thống không cấu hình cơ bản phân phối đến một số máy chủ dễ dàng hơn. Cài đặt có thể cập nhật được các nâng cấp mới nhất từ website Microsoft. Tính năng khác là khả năng cài đặt SQL Server, gói dịch vụ và các bản vá. Đi cùng với tính năng này là khả năng gỡ bỏ cài đặt các gói dịch vụ.

Kết luận

Có rất nhiều tính năng đáng kể và các ích lợi mang lại từ nó trong SQL Server 2008. Trong phần hai của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về Development –sự triển khai và phát triển, Integration – sự tích hợp, Business Intelligence – thông tin doanh nghiệp và các kiểu dữ liệu mới.

Thứ Hai, 13/08/2007 09:38
53 👨 7.687
0 Bình luận
Sắp xếp theo