Hướng dẫn đồng bộ các thư mục mở rộng vào SkyDrive

Quản Trị Mạng - Microsoft đã cho ra mắt ứng dụng SkyDrive cài đặt trên máy tính và điện thoại để có thể dễ dàng đồng bộ dữ liệu từ máy lên đám mây và ngược lại.

Tuy nhiên, mặc định SkyDrive chỉ đồng bộ các dữ liệu được đặt trong thư mục C:\Users\Tên User\SkyDrive trên máy tính của bạn. Nếu muốn đồng bộ thêm cả các thư mục khác trên máy tính mà không mất công phải copy dữ liệu vào thư mục trên, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau.

Khởi động cửa sổ lệnh với quyền Administrator: vào Start nhập cmd vào ô tìm kiếm, chuột phải vào kết quả tìm kiếm cmd.exe chọn Run as Administrator.

Tại cửa sổ dòng lệnh, nhập câu lệnh sau:

mklink /d “%userprofile%\SkyDrive\Music” C:\Music

Với câu lệnh trên, bất kỳ tập tin nào đặt vào thư mục C:\Music cũng sẽ được tự động tải lên SkyDrive. Bạn có thể thay thế C:\Music bằng đường dẫn tuyệt đối tới thư mục bạn muốn đồng bộ lên SkyDrive.

Chủ Nhật, 29/04/2012 07:30
51 👨 1.652
0 Bình luận
Sắp xếp theo