Flash - Mô phỏng quá trình khởi động Windows (P2)


Tải file .swf

1. Tạo một file có thông số như hình 1:


Hình 1

2. Đổi tên lớp thành background và tạo một lớp mới tên square


Hình 2

3. Dùng công cụ Rectangle Tool, chỉnh màu tô là xanh, bỏ màu viền và vẽ một hình vuông


Hình 3

4. Dùng công cụ Selection Tool rê thành những hình chữ nhật đứng ngay trên hình chữ nhật màu xanh rồi nhấn phím Delete


Hình 4a

(Kết quả thu được sau khi nhấn Delete)


Hình 4b

5. Nhấp chuột phải vào Frame 15 (của lớp square) và chọn Insert KeyFrame


Hình 5

6. Dùng chuột rê hình vuông sang phải


Hình 6

7. Nhấp chuột phải vào một vị trí bất kì giữa Frame 1 và Frame 15 rồi chọn Create Motion Tween


Hình 7

8. Khóa 2 lớp có sẵn lại và tạo một lớp mới tên là rectangle (xem hình 8)


Hình 8

9. Nhấp chọn Frame 1 của lớp này và dùng công cụ RectangleTool (chỉnh màu tô là trắng, bỏ màu viền) để vẽ một hình chữ nhật


Hình 9

10. Khóa lớp rectangle lại và tạo một lớp mới tên là frame


Hình 10

11. Dùng công cụ Rectangle Tool (bỏ màu tô, chỉnh màu viền là trắng, chỉnh Stroke height3) vẽ một khung chữ nhật bao quanh hình chữ nhật của lớp rectangle (xem hình 11 đã tạm ẩn đi lớp rectangle cho các bạn thấy kết quả)


Hình 11

12. Khóa lớp frame lại và tạo một lớp mới tên text. Tại Frame 1 của lớp text, chọn công cụ Text Tool để tạo các dòng chữ


Hình 12

13. Khóa lớp text lại và tạo một lớp mới tên flag, dùng công cụ Rectangle Tool để vẽ lá cờ


Hình 13

14. Nhấp chuột phải vào lớp rectangle và chọn Mask


Hình 14

15. Nhấn Ctrl + Enter để xem kết quả và download file nguồn tại đây.

Thứ Hai, 12/10/2009 10:52
53 👨 2.213
0 Bình luận
Sắp xếp theo