Cách khai chứng nhận F0 khỏi bệnh trên PC Covid

Ứng dụng PC Covid hỗ trợ người dân rất nhiều trong việc kê khai thông tin, cung cấp thông tin tới cơ khi cần thiết như thông tin mũi tiêm Covid-19. Và trong bài viết này chúng ta sẽ biết thêm cách tự khai chứng nhận F0 khỏi bệnh trên PC Covid để cung cấp thông tin khi được yêu cầu. Khi đó bạn không cần phải mang theo giấy tờ xác nhận mà chỉ cần trình chứng nhận F0 trên PC Covid là được.

Hướng dẫn khai chứng nhận F0 khỏi bệnh trên PC Covid

Lưu ý, tất cả thông tin mà chúng ta kê khai trong ứng dụng PC Covid này đều phải chính xác và bạn chịu trách nhiệm về thông tin này.

Bước 1:

Tại giao diện trên ứng dụng PC Covid, chúng ta nhấn vào biểu tượng menu ở góc dưới cùng bên phải màn hình.

Menu trên PC Covid

Bước 2:

Truy cập vào giao diện các thiết lập cho ứng dụng PC Covid. Tại đây người dùng nhấn vào mục Ví của tôi để mở các giấy tờ có trên ứng dụng.

Ví của tôi trên PC Covid

Bước 3:

Trong giao diện này chúng ta sẽ nhấn vào loại giấy Thêm Giấy chứng nhận F0 khỏi bệnh.

Thêm Giấy chứng nhận F0 khỏi bệnh

Bước 4:

Lúc này hiển thị giao diện để người dùng điền các thông tin được yêu cầu. Bạn cần điền chính xác và chịu trách nhiệm với thông tin này. Phần Nơi cấp chứng nhận chúng ta sẽ chọn Trạm y tế nơi bạn xin giấy F0 khỏi bệnh.

Sau đó chúng ta tải hình ảnh chụp giấy xác nhận lên ứng dụng PC Covid.

Khi đã điền tất cả thông tin đầy đủ theo yêu cầu trong giao diện thì chúng ta nhấn vào Lưu thông tin để gửi chứng nhận trên ứng dụng PC Covid.

Thứ Sáu, 04/03/2022 20:32
31 👨 333
0 Bình luận
Sắp xếp theo