20 bức chân dung như thật sáng tạo trên máy tính

Đồ họa máy tính (CG) có khả năng tạo ra nhiều hiệu ứng đẹp mắt, thậm chí tái hiện lại những nhân vật có thật trong đời sống giống tới mức nhiều người nhầm là ảnh chụp.


Tác phẩm của Albert Susantio (Australia), sử dụng công cụ Maya, mental ray, ZBrush và Photoshop.


Bức vẽ của Rui Dai (Trung Quốc) trên 3ds Max, mental ray, Photoshop và ZBrush.


Tác giả Jose Mª Lazaro (Tây Ban Nha) sử dụng 3ds Max, BodyPaint, mental ray, Photoshop và ZBrush.


Tác giả Piotr Fox Wysocki (Ba Lan) vẽ trên Maya, mental ray, ZBrush và Photoshop.


Mauro Corveloni (Brazil) sử dụng Lightwave 3D, Photoshop và ZBrush.


Max Wahyudi (Indonesia) vẽ trên XSI, ZBrush và Maya.


Piotr Wysocki (Anh) tự vẽ chính mình trong 1,5 tháng bằng các phần mềm Maya, mental ray, Photoshop, ZBrush.


Jeremy Roberts vẽ thuyền trưởng Jack Sparrow bằng 3ds Max, ZBrush và Photoshop.


Richard Turic mô tả vẻ đẹp của diễn viên Kathryn Morris với phần mềm 3ds Max, ZBrush và Photoshop.


Jiro Sugiyama (Nhật) vẽ trên Blender và chỉnh sửa bằng Photoshop.Viki Yeo (Hàn Quốc) vẽ trên ZBrush, 3ds Max, Photoshop và mental ray.


Adam Potter sử dụng Maya, VRay và Poser.


Tác phẩm từ 3ds Max, mental ray và Photoshop của Mihai Anghelescu.


Rakesh Sandhu sử dụng công cụ Maya, mental ray, Photoshop và ZBrush.


Tác giả Max Kor (Israel) dùng Maya và mental ray.


Silvia Fusetti (Italy) vẽ trên Photoshop, Poser và XSI.


Chengjie Wang (Trung Quốc) sáng tác với 3ds Max, After Effects, mental ray và Photoshop.


Tác giả Jimmy Chow (Hong Kong) sáng tác với Maya, mental ray, ZBrush và Photoshop.


Tác phẩm từ 3ds Max và ZBrush của tác giả Jarek Switalski (Ba Lan).


Tác phẩm của Fabio Barretta được tạo từ Maya, Mental Ray và ZBrush.

Thứ Bảy, 28/11/2009 10:41
51 👨 3.732
0 Bình luận
Sắp xếp theo