Chuyển ảnh thành tranh vẽ chì

Bạn muốn có một bức vẽ chân dung thật đẹp, nhưng lại không có thời gian hay không có nhiều tiền để thuê người vẽ hay đơn giản là bạn muốn có một tấm hình thật độc đáo. Bạn có thể thực hiện điều này chỉ với 1 bức ảnh và phần mềm Adobe Photoshop

<--Ảnh ban đầu

Các ảnh kết quả

Bước 1

- Mở file ảnh cần làm, để ở dạng background.

- Tạo 3 bản sao của background đó. (Hình 1)

Hình 1

Bước 2

- Dùng lệnh Desaturate (để chuyển từ ảnh màu sang ảnh thang độ xám trong cùng 1 chế độ màu) bằng cách chọn từng layer (bản sao) và nhấn Ctrl+Shift+U hay vào Image > Adjust > Desaturate. (Hình 2)

Hình 2

Bước 3

- Nhắp chọn layer trên cùng, sử dụng bộ lọc “Find Edges” cho layer này bằng cách vào Filter > Stylize > Find Edges. (Hình 3)

Hình 3

- Sau đó thay đổi chế độ trộn từ “Normal” thành “Color Burn” trên bảng layer. (Hình 4)

Hình 4

-Trông bức ảnh bây giờ sẽ giống như trong hình 5.

Hình 5

Bước 4

- Nhắp chọn layer thứ 2 (Background copy 2) và nhấn tổ hợp phím Ctrl + I để Invert layer này.

- Sau đó thay đổi chế độ trộn từ Normal thành Color Dodge. (Hình 6)

Hình 6

- Tiếp theo, áp dụng bộ lọc gaussion blur cho layer này bằng cách chọn Filter > Blur > Gaussion Blur và đặt giá trị Radius là 10 pixel. (Hình 7)

Hình 7

Bức ảnh của bạn bây giờ trông đã gần như là 1 bức tranh vẽ chì. (Hình 8)

Hình 8

Bước 5

- Trong khi layer 2 đang được chọn, khóa layer 1 và 3. Sau đó, nhấn Ctrl + E để link các layer (xem hình minh họa). (Hình 9)

Hình 9

- Bây giờ bạn chỉ còn 2 layer : 1 background gốc và 1 bản vẽ chì đen trắng khá hoàn chỉnh. (Hình 10)

Hình 10

Bước 6

- Áp dụng bộ lọc Angled Strokes bằng cách chọn Filter > Brush Stokes > Angles Strokes, rồi đặt các giá trị như trong hình 11.

Hình 11

- Lúc này bạn đã có một bản vẽ chì đơn sắc rất đẹp. (Hình 12)

Hình 12

Bước 7 (không bắt buộc)

- Để thêm màu vào cho bức vẽ, bạn hãy hạ giá trị của Fill Opacity (trên bảng layer) thành 60%. (Hình 13)

Hình 13

- Vậy là xong, bức vẽ của bạn đã hoàn thành, giờ đây bạn có thể in ra hay lưu lại tác phẩm của mình rồi!

Thứ Sáu, 03/09/2004 11:38
2,33 👨 8.454
0 Bình luận
Sắp xếp theo