Chống phân mảnh cơ sở dữ liệu Active Directory

Quản Trị Mạng - Giống như những hệ điều hành trước, Windows Server 2008 thực hiện chống phân mảnh ngoại tuyến định kì Active Directory một cách tự động. Khi hoạt động, quá trình chống phân mảnh này không làm ảnh hưởng tới cơ sở dữ liệu. Thực hiện chống phân mảnh định kì sẽ rất hữu ích đối với ổ đĩa của bạn.

Chống phân mảnh ngoại tuyến

Trước khi thực hiện chống phân mảnh ngoại tuyển, bạn nên sao lưu 1 bản domain controller của mình phòng trừ trường hợp xấu xảy ra.

Sau khi đã thực hiện sao lưu domain controller, bạn nên chú ý tới dung lượng của cơ sở dữ liệu Active Directory. Theo mặc định, cơ sở dữ liệu Active Directory được đặt ở C:\Windows\NTDS. Tên thường đặt của file cơ sở dữ liệu là NTDS.DIT. Cơ sở dữ liệu mới được cài đặt trên hệ điều hành Windows Server 2008 thường có dung lượng 12MB. Tuy nhiên, bạn cũng có thể cài đặt lên tới vài GB, tùy theo số dữ liệu mà bạn lưu trữ ở Active Directory.

Một khi biết rõ được dung lượng của cơ sở dữ liệu, bạn sẽ phải tạo một thư mục chỉ dẫn để lưu tạm thời bản sao của cơ sở dũ liệu Active Directory. Khi thực hiện chống phân mảnh ngoại tuyến, Windows sẽ không thay đổi nguyên bản của cơ sở dữ liệu Active Directory. Thay vào đó, nó sẽ tạo ra một bản sao của cơ sở dữ liệu sau khi được chống phân mảnh.

Bước tiếp theo khi thực hiện chống phân mảnh là bạn phải dừng hoạt động Active Directory Domain Service. Không giống như những hệ điều hành trước, Windows Server 2008 có khả năng khởi động và dừng Active Directory cũng như những chương trình khác. Dựa vào cấu hình của Server, một số chương trình sẽ bị Windows tắt bỏ.

Khi Active Directory Domain Service đã được tắt, mở cửa sổ lệnh, gõ lệnh NTDSUTIL, tiếp tục gõ lệnh:

Activate Instance NTDS

Sau đó, bạn đánh lệnh Files. Lệnh này sẽ chuyển NTDSUTIL sang lệnh File Maintenance. Tiếp tục dùng lệnh Info. Lệnh này làm NTDSUTIL hiển thị thông tin dung lượng và vị trí của cơ sở dữ liệu Active Directory, như ở hình dưới:


Bạn nên chú ý tới thông tin đang được hiển thị có trùng khớp với dung lượng bạn ghi lại trước đó. Nếu không trùng khớp, một số lỗi có thể xảy ra. Một khi mọi thứ đều ổn, bạn có thể thực hiện chống phân mảnh bằng lệnh:

Compact to c:\Windows\NTDS\temp

Thực hiện lệnh trên cũng có nghĩa là bạn vừa tạo ra một folder có tên Temp tại C:\windows\ntds folder.

Thời gian thực hiện chống phân mảnh tùy thuộc vào tốc độ máy chủ của bạn, cũng như dung lượng của co sở dữ liệu Active Directory. Khi quá trình thực hiện chống phân mảnh thành công, bạn có thể thấy như ở hình dưới đây:


Quá trình hoàn tất, gõ lệnh Q để tắt NTDSUTIL. Tiếp đó, bạn phải kiểm tra xem Windows đã tạo bản sao của cơ sở dữ liệu Active directory tại folder C:\Windows\NTDS\Tem. Bản sao này là bản đã được chống phân mảnh của cơ sở dữ liệu. Để sử dụng nó, bạn phải xóa hoặc đổi tên của bản cũ và chuyển cơ sở dữ liệu mới được chống phân mảnh từ C:\Windows\NTDS\Temp sang C:\Windows\NTDS. Bạn cũng sẽ phải xóa hoặc đổi tên file dhi nhận trong folder C:\Windows\NTDS.

Giờ đây, bạn có thể khởi động lại Active Directory. Cách đơn giản nhất để thực hiện điều này là khởi động lại Active Directory Domain Service mà bạn đã tắt trước đó.

Kết luận

Trong bài này, tôi đã cung cấp cho các bạn cách chống phân mảnh cơ sở dữ liệu Active Directorry ngoại tuyến. Một điều quan trọng cần nhớ là bạn luôn phải có một bản sao dự phòng trước khi thực hiện chống phân mảnh.

Thứ Hai, 12/07/2010 08:04
31 👨 1.539
0 Bình luận
Sắp xếp theo