Chỉnh sửa bình luận trên Facebook

Facebook vừa âm thầm cập nhật một tính năng mới rất quan trọng trong hệ thống bình luận (comment) của trang này, cho phép người dùng có thể hiệu chỉnh câu bình luận của họ.

Để sử dụng tính năng này, bạn có thể thực hiện các bước sau:

- Chọn câu bình luận của bạn mà bạn muốn chỉnh sửa.
- Nhấn vào dấu “X” ở góc trên bên phải của khung bình luận.
- Câu bình luận của bạn sẽ hiển thị thành một hộp trong đó bạn có thể hiệu chỉnh lại.
- Sau khi hiệu chỉnh xong, bạn chỉ cần nhấn Enter để lưu và đăng câu bình luận này lại.

Lưu ý là tính năng này chỉ hoạt động với điều kiện chưa có ai bình luận sau bạn, vì khi đó, bạn chỉ có thể xóa câu bình luận mà không hiệu chỉnh được.

Ngoài ra, thời gian có thể hiệu chỉnh được phải dưới 60 giây sau khi bạn đăng câu bình luận (bạn có thể hiệu chỉnh nhiều lần một câu).

Thứ Hai, 18/04/2011 09:48
31 👨 1.151
0 Bình luận
Sắp xếp theo