Chép một file từ trong file Cabinet của Windows ra đĩa cứng

Nếu windows của bạn bị mất hoặc bị lỗi một file nào đó thì rất có thể bạn phải cài lại chương trình windows, việc này rất mất thời gian. Bạn có thể chép lại (Extract) file đó từ trong các file Cabinet (cab) của Window một cách nhanh chóng. I. Extract một file từ một file từ một file *.cab mà bạn đã biết: Ví dụ: Trong chương thư mục c:\windows (Win98) của bạn cần có tập tin twain.dll. Giả sử bạn bị mất tập tin này hoặc nó bị lỗi và đồng thời bạn lại biết rằng nó được chứa trong tập tin Win98_57.cab của bộ đĩa nguồn Win98 thì bạn chép lại tập tin đó từ file cab này như sau: - Khi bạn đang ở trong chương trình win98 bạn hãy Shutdown và chọn chế độ Restart in MS-DOS Mode. Khi ra tới màn hình của DOS bạn thấy dấu nháy DOS đang ở trong thư mục c:\windows - Bạn gõ lệnh c:\windows cd \ để trở về thư mục gốc c:\. Từ thư mục gốc bạn gõ lệnh sau: c:\ extract _cabinet _filename /l _destination --> Enter II. Extract một file mà bạn không biết nó nằm ở file cabinet nào: Trong trường hợp mà bạn không biết chính xác tập tin của bạn nằm ở trong cab nào thì bạn cho máy tự tìm trong tất cả các file cab của bộ đĩa nguồn windows. Cũng tương tự như câu lệnh trên nhưng trong trường hợp này bạn phải thêm câu khóa /a như sau: c:\ extract /a d:\win98\win98_57.cab twain.dll /l c:\windows -->Enter Trong trường hợp này máy sẽ bắt đầu tìm kiếm từ tập tin win98_57.cab cho tới các tập tin win98_58.cab.... cho tới hết. Bạn lưu ý rằng trong bộ đĩa nguồn win98 thì file cab đầu tiên là base4.cab còn trong win95 là win95_02.cab. Vì vậy nếu bạn muốn tìm hết trong toàn bộ đĩa nguồn windows thì bạn phải gõ hai tập tin này vào trong câu lệnh trên. - Nếu bạn muốn extract nhiều file cùng một lúc thì lúc đó thay vì bạn gõ twain.dll trong câu lệnh trên thì bạn gõ *.dll thì máy sẽ extract tất cả các file có đuôi là .dll
Thứ Bảy, 15/11/2003 01:44
31 👨 740
0 Bình luận
Sắp xếp theo