Chèn nội dung của 1 file.doc đã có vào nội dung file đang mở.

MS Word: Đôi khi một tài liệu của bạn được nhiều người soạn thảo hoặc làm thành nhiều file khác nhau, và giờ bạn muốn tổng hợp thành 1 file tài liệu. QuanTriMang.com sẽ hướng dẫn bạn chèn nội dung một file văn bản đã có vào nội dung file đang mở.

1. Vào Insert / File…

2. Xuất hiện hộp thoại Insert File:

Tại hộp thoại này bạn hãy chọn đường dẫn (path) và chọn file muốn chèn.

3. Chọn nút Insert (hoặc kích đúp vào file đã chọn) để chèn.

Như vậy trong nội dung file văn bản đang mở sẽ có toàn bộ nội dung file văn bản mà bạn vừa chèn.

Bạn cũng có thể dùng phương pháp copy và dán (paste) nội dung tài liệu vào những file.doc khác nhau.

Thứ Năm, 23/11/2006 12:29
31 👨 2.528
0 Bình luận
Sắp xếp theo