Chạy IE trên Mac

Quản trị mạng - Internet Explorer là một sản phẩm thuộc quyền sở hữu của Microsoft nên muốn trình duyệt này làm việc được trong Linux và Mac là một điều rất phức tạp. Thực sự mà nói có rất nhiều người thích sử dụng trình duyệt này và muốn sử dụng nó trong cả Mac nhưng không biết cách thực hiện. Chính vì vậy trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách chạy IE trên máy Mac như thế nào.

Với Linux, bạn có thể sử dụng ies4Linux, trên mạng hiện có một phiên bản ies4OSX cho Mac OSX.

ies4OSX sử dụng X11darwine (một port-over từ WINE của Linux). X11 có trong Mac Leopard. Với những người dùng Tiger, bạn phải cài đặt nó từ đĩa CD cài đặt của Mac.

Trong trường hợp bạn chưa quen với X11 và darwine và cho rằng phải sử dụng rất nhiều lệnh có liên quan thì điều đó là hoàn toàn sai lầm. Không cần cho bất cứ lệnh nào. Như các ứng dụng khác của Mac, bạn chỉ cần kích đúp để cài đặt và nó sẽ tạo một shortcut trên desktop cho bạn. Việc cài đặt IE trên Linux có thể rất dễ dàng.

ies4osx

Cỗ máy render trong ies4OSX là một copy chính xác những gì bạn thấy trong Windows, tuy nhiên không mong đợi nó dễ dàng như Safari hoặc Firefox.

IE 6 on Mac

Cuối cùng, không mong đợi IE trên Mac chạy nhanh như Safari hoặc Firefox. Do nó không hỗ trợ để sử dụng cho việc lướt web trong bản thân Mac. Tuy nhiên nếu bạn là một chuyên gia phát triển và muốn test các công việc trong môi trường IE thì ies4OSX là công cụ thích hợp dành cho bạn.

Download ies4OSX
Download Darwine

Thứ Tư, 25/03/2009 17:04
31 👨 5.584
0 Bình luận
Sắp xếp theo