CCNP_BCMSN Lab: Configuring MLS on Router and Switch II

Bài thực hành luyện thi chứng chỉ Cisco CCNP_BCMSN (Building Cisco Multilayer Switched Networks).

Trong bài lab này bạn sẽ sử dụng những câu lệnh như mls rp nde-address xxx để gán địa chỉ IP, mls rp ip, int vlan xxx, mls rp vtp-domain BCMSN, show run, copy run start hay mls include xxx.

Bắt đầu thực hành: Configuring MLS on Router and Switch II

Thứ Tư, 28/08/2019 16:24
51 👨 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo