• Giải thuật Tìm kiếm nội suy (Interpolation Search) Giải thuật Tìm kiếm nội suy (Interpolation Search)
  Tìm kiếm nội suy (Interpolation Search) là biến thể cải tiến của Tìm kiếm nhị phân (Binary Search). Để giải thuật tìm kiếm này làm việc chính xác thì tập dữ liệu phải được sắp xếp.
 • Giải thuật tìm kiếm nhị phân (Binary Search) Giải thuật tìm kiếm nhị phân (Binary Search)
  Binany Search (Tìm kiếm nhị phân) là một giải thuật tìm kiếm nhanh với độ phức tạp thời gian chạy là Ο(log n). Giải thuật tìm kiếm nhị phân làm việc dựa trên nguyên tắc chia để trị (Divide and Conquer). Để giải thuật này có thể làm việc một cách chính xác thì tập dữ liệu nên ở trong dạng đã được sắp xếp.
 • Giải thuật tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) Giải thuật tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)
  Linear Search là một giải thuật tìm kiếm rất cơ bản. Trong kiểu tìm kiếm này, một hoạt động tìm kiếm liên tiếp được diễn ra qua tất cả từng phần tử. Mỗi phần tử đều được kiểm tra và nếu tìm thấy bất kỳ kết nối nào thì phần tử cụ thể đó được trả về; nếu không tìm thấy thì quá trình tìm kiếm tiếp tục diễn ra cho tới khi tìm kiếm hết dữ liệu.
 • Cấu trúc dữ liệu hàng đợi (Queue) Cấu trúc dữ liệu hàng đợi (Queue)
  Hàng đợi (Queue) là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng, là một cái gì đó tương tự như hàng đợi trong đời sống hàng ngày (xếp hàng).
 • Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (Stack) Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (Stack)
  Một ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng (Abstract Data Type – viết tắt là ADT), hầu như được sử dụng trong hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình. Đặt tên là ngăn xếp bởi vì nó hoạt động như một ngăn xếp trong đời sống thực, ví dụ như một cỗ bài hay một chồng đĩa...
 • Cấu trúc dữ liệu Danh sách liên kết vòng (Circular Linked List) Cấu trúc dữ liệu Danh sách liên kết vòng (Circular Linked List)
  Danh sách liên kết vòng (Circular Linked List) là một biến thể của Danh sách liên kết (Linked List), trong đó phần tử đầu tiên trỏ tới phần tử cuối cùng và phần tử cuối cùng trỏ tới phần tử đầu tiên.
 • Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đôi Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đôi
  Danh sách liên kết đôi (Doubly Linked List) là một biến thể của Danh sách liên kết (Linked List), trong đó hoạt động duyệt qua các nút có thể được thực hiện theo hai chiều: về trước và về sau một cách dễ dàng khi so sánh với Danh sách liên kết đơn. Dưới đây là một số khái niệm quan trọng cần ghi nhớ về Danh sách liên kết đôi.
 • Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết (Linked List) Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết (Linked List)
  Một Danh sách liên kết (Linked List) là một dãy các cấu trúc dữ liệu được kết nối với nhau thông qua các liên kết (link). Hiểu một cách đơn giản thì Danh sách liên kết là một cấu trúc dữ liệu bao gồm một nhóm các nút (node) tạo thành một chuỗi. Mỗi nút gồm dữ liệu ở nút đó và tham chiếu đến nút kế tiếp trong chuỗi.
 • Giải thuật Định lý thợ (Master Theorem) Giải thuật Định lý thợ (Master Theorem)
  Chúng ta sử dụng Định lý thợ (Master Theorem) để giải các công thức đệ quy dạng sau một cách hiệu quả.
 • Giải thuật qui hoạch động (Dynamic Programming) Giải thuật qui hoạch động (Dynamic Programming)
  Giải thuật Qui hoạch động (Dynamic Programming) giống như giải thuật chia để trị (Divide and Conquer) trong việc chia nhỏ bài toán thành các bài toán con nhỏ hơn và sau đó thành các bài toán con nhỏ hơn nữa có thể. Nhưng không giống chia để trị, các bài toán con này không được giải một cách độc lập. Thay vào đó, kết quả của các bài toán con này được lưu lại và được sử dụng cho các bài toán con tương tự hoặc các bài toán con gối nhau (Overlapping Sub-problems).
 • Giải thuật tham lam (Greedy Algorithm) Giải thuật tham lam (Greedy Algorithm)
  Giải thuật tham lam (Greedy Algorithm) là giải thuật tối ưu hóa tổ hợp. Giải thuật tìm kiếm, lựa chọn giải pháp tối ưu địa phương ở mỗi bước với hi vọng tìm được giải pháp tối ưu toàn cục.
 • Phân tích tiệm cận trong Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật Phân tích tiệm cận trong Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
  Phân tích tiệm cận của một giải thuật là khái niệm giúp chúng ta ước lượng được thời gian chạy (Running Time) của một giải thuật. Sử dụng phân tích tiệm cận, chúng ta có thể đưa ra kết luận tốt nhất về các tình huống trường hợp tốt nhất, trường hợp trung bình, trường hợp xấu nhất của một giải thuật.
 • Giải thuật là gì? Giải thuật là gì?
  Giải thuật (hay còn gọi là thuật toán - tiếng Anh là Algorithms) là một tập hợp hữu hạn các chỉ thị để được thực thi theo một thứ tự nào đó để thu được kết quả mong muốn. Nói chung thì giải thuật là độc lập với các ngôn ngữ lập trình, tức là một giải thuật có thể được triển khai trong nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.
 • Cấu trúc dữ liệu mảng Cấu trúc dữ liệu mảng
  Mảng (Array) là một trong các cấu trúc dữ liệu cũ và quan trọng nhất. Mảng có thể lưu giữ một số phần tử cố định và các phần tử này nền có cùng kiểu. Hầu hết các cấu trúc dữ liệu đều sử dụng mảng để triển khai giải thuật. Dưới đây là các khái niệm quan trọng liên quan tới Mảng.
 • Cài đặt môi trường trong Cấu trúc dữ liệu Cài đặt môi trường trong Cấu trúc dữ liệu
  Vì ngôn ngữ C và C++ là ngôn ngữ mà hầu như mọi trường đại học sử dụng để giảng dạy, cho nên trong chương này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt C và C++ để làm môi trường chạy các ví dụ trong loạt bài Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
 • Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) là gì? Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) là gì?
  Cấu trúc dữ liệu là cách lưu trữ, tổ chức dữ liệu có thứ tự, có hệ thống để dữ liệu có thể được sử dụng một cách hiệu quả.