Cấu hình Outlook 2007 với Exchange Server 2007

Marc Grote

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cấu hình Outlook 2007 với Exchange Server 2007. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu về cách làm việc của dịch vụ Exchange 2007 Autodiscovery mới với Outlook 2007 và một số tính năng mới trong Outlook 2007 như OOF – tính năng ngoài văn phòng.

Bài báo này sẽ đề cập đến các khía cạnh khác nhau trong việc cấu hình Outlook 2007 với Exchange Server 2007:

  • Exchange 2007 / Outlook 2007 Autodiscovery
  • Sự cấu hình bên ngoài Văn phòng (OOF) cho các máy khách Outlook
  • Hỗ trợ việc lập lịch trình của Outlook 2007

Exchange 2007 / Outlook 2007 Autodiscovery

Dịch vụ Autodiscovery trong Exchange Server 2007 sử dụng địa chỉ email của người dùng hoặc tài khoản người dùng trong miền để tự động cấu hình hồ sơ Outlook 2007 của người dùng. Dịch vụ Autodiscovery cung cấp các thông tin dưới đây cho máy khách Outlook:

  • Tên hiển thị của người dùng
  • Phân tách các thiết lập kết nối cho kết nối nội bộ và bên ngoài.
  • Sự định vị của người dùng Exchange Server 2007 với Mailbox server role đã cài đặt.
  • Uniform Resource Locator (URL) cho một vài tính năng của Outlook 2007 (các dịch vụ có sẵn của Outlook) như Outlook Free/busy hoặc thông tin sổ địa chỉ Offline(OAB)
  • Sự cấu hình cho Outlook Anywhere

Quá trình Autodiscovery

Ảnh dưới đây thể hiện quá trình Outlook 2007 Autodiscovery

Outlook 2007 client tìm kiếm đối tượng SCP (Service connection point – điểm kết nối dịch vụ) trong Active Directory. Bạn sẽ thấy đối tượng SCP khi sử dụng các công cụ như ADSIedit. Bạn có thể tìm thấy SCP tại:

CN=<CAS_server>,CN=AutoDiscover,CN=Protocols,CN=<CAS_Server>,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group, CN=AdministrativeGroup,CN=<Organization>,CN=Services,[Configuration Naming Context]

SCP trỏ đến Exchange Server 2007 với Client Access Server role. Client Access Server trả về URL cho file Autodiscover (Autodiscover.xml). Outlook client thành lập một kết nối thông qua HTTPS đến Client Access Server.

Lưu ý

Bạn hoàn toàn có thể vô hiệu hóa quá trình thẩm định HTTPS cho Autodiscover nếu muốn. Để vô hiệu hóa HTTPS cho Autodiscovery bạn thay đổi một số khóa registry sau:

HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoConfiguration – REG_DWORD - UseSSL – thay đổi giá trị thành 0.

Client Access Server trả về địa chỉ của các dịch vụ có sẵn của Exchange 2007 như Free+Busy và OAB.


Hình 1: Quá trình của Autodiscovery

Chọn thông tin về chức năng Autodiscovery

Tính năng Autodiscovery được cài đặt trên Exchange Server 2007 với Client Access Server role được cài đặt, bạn sẽ có được nhiều thông tin về dịch vụ của Autodiscovery nếu thực thi Exchange Management Shell CMDLet như trong hình dưới đây:


Hình 2: Bạn có thể có được nhiều thông tin về quá trình Autodiscovery

Autodiscovery URL

Client Access Server role của Exchange Server 2007 sử dụng các URL dưới đây cho quá trình tự động phát hiện:

• https://autodiscover.domain.tld/autodiscover.xml
• https://autodiscover.domain.tld/autodiscover/autodiscover.xml

Cấu hình Outlook 2007 cho việc tạo profile tự động

Khi người dùng khởi chạy Outlook lần đầu tiên, một yêu cầu tạo profile của Outlook sẽ được đưa ra và người dùng bị yêu cầu phải nhập vào đó một số thông tin để tạo profile này. Người dùng có thể tùy chọn tạo thủ công một profile hoặc sử dụng dịch vụ Autodiscovery từ Exchange Server 2007.

Câu hỏi đầu tiên là bạn có thích cấu hình Outlook để kết nối với Internet E-mail, Microsoft Exchange hoặc E-mail server khác nhay không.


Hình 3: Cấu hình Outlook với mail-profile

Nếu muốn cấu hình Outlook 2007 cho Autodiscovery trong Exchange Server 2007, bạn phải nhập vào đó địa chỉ email nếu địa chỉ email này không được phát hiện tự động bởi Outlook 2007.


Hình 4: Phát hiện các thiết lập của Autodiscover

Nếu bạn thích tự cấu hình các thiết lập máy chủ hoặc các kiểu máy chủ khác, hãy kích hoạt tùy chọn cho việc cấu hình thủ công.

Lúc này Outlook sẽ tự động tìm các thiết lập của Autodiscover từ máy chủ với Client Access Server role đã được cài đặt. Sau một số xử lý, tính năng Autodiscover sẽ cấu hình một profile của email mới cho người dùng Outlook.


Hình 5: Quá trình Autodiscover

Kiểm tra cấu hình tự động

Bạn có thể kiểm tra dịch vụ cấu hình tự động phát hiện này bằng kích chuột phải vào nút Outlook trong khi vẫn giữ phím CTRL. Lúc này bạn có thể chọn nút cấu hình kiểm tra email tự động (test e-mail auto-configuration) để kiểm tra chức năng Autodiscovery như bạn có thể thấy dưới đây:


Hình 6: Test E-Mail Auto-configuration

Guessmart

Guessmart là một công nghệ mới dùng để tìm POP/SMTP và IMAP Servers một cách tự động bằng cách thiết lập một kết nối đến các máy chủ theo thể thức: IMAP.SERVER.DOMAIN.TLD, POP.SERVER.DOMAIN.TLD SMTP.SERVER.DOMAIN.TLD và...

Như những gì bạn thấy trong phần đầu của bài viết, Exchange Server 2007 Autodiscovery là một quá trình hoàn toàn dễ hiểu trong các môi trường đơn giản. Nếu bạn đang lên kế hoạch để sử dụng tính năng này cho việc cân bằng tải trong mạng của mình hoặc mở rộng máy khách thì bạn cần phải thực hiện thêm một số bước dưới đây:

Cấu hình bên ngoài văn phòng

Outlook 2007 có một số nâng cao đối với việc cấu hình bên ngoài Văn phòng. Outlook 2007 hiện nay cho phép bạn cấu hình các thông báo khác nhau ngoài Văn phòng cho những sử dụng bên trong và bên ngoài có thể thấy qua hình dưới đây. Bạn cũng hoàn toàn có thể định nghĩa một sự khởi đầu và ngày kết thúc cho các đáp trả, vì vậy bạn sẽ không bao giờ quên vô hiệu hóa OOF khi đang ở văn phòng.


Hình 7: Cấu hình ngoài văn phòng

Cấu hình ngoài văn phòng trong Exchange Server 2007

Trong Exchange Server 2007, bạn hoàn toàn có thể cấu hình hành vi thông báo ngoài văn phòng.

Bạn có thể định nghĩa các thông báo ngoài văn phòng để chỉ sử dụng mở rộng. Bên cạnh đó bạn cũng có thể định nghĩa xem các thông báo ngoài văn phòng từ các máy khác Outlook 2003 có được phép tách Exchange 2007 hay không.


Hình 8: Các thiết lập OOF trong Exchange Management Console (EMC)

Lịch trình cho Outlook 2007

Outlook 2007 có một cỗ máy lập lịch trình được viết mới lại hoàn toàn. Nó chứa tất cả các yêu cầu và việc lập lịch trình cần thiết để người dùng có thể sử dụng nó một cách dễ dàng hơn. Tác nhân lập lịch trình mới tạo cảm giác thân thiện hơn và dễ sử dụng khi lên kế hoạch gặp gỡ với đồng nghiệp.

Sự hỗ trợ lập lịch trình mới này có thể tự động tìm thời gian tốt nhất cho tất cả người tham dự.


Hình 9: Việc lập lịch trình các cuộc gặp

Kết luận

Trong bào viết này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cấu hình Outlook 2007 với Exchange Server 2007. Chúng tôi cũng đã giải thích về một số tính năng mới của Outlook 2007. Bài viết này không được dự định để mang đến các bạn một cách nhìn tổng quan về tất cả các tính năng của Outlook 2007 mà chỉ đu sâu vào một khía cạnh đó là giới thiệu dịch vụ mới Autodiscovery trong nó. Đó là một trong những tính năng mới giúp ích cho công việc của các quản trị viên.

Thứ Năm, 06/09/2007 12:11
41 👨 5.134
0 Bình luận
Sắp xếp theo