Cấu hình địa chỉ mạng IP bằng câu lệnh MS-DOS

Thông thường để cấu hình và đặt địa chỉ IP cho các máy trong mạng bạn chỉ cần cấu hình trong Network Connections và thiết lập địa chỉ IP trong giao thức TCP/IP bằng giao diện Windows. Nay chúng tôi giới thiệu thêm một phương pháp cấu hình địa chỉ IP sử dụng câu lệnh Command line đôi khi cách này sẽ được dùng trong các trường hợp cần thiết

Để cấu hình địa chỉ IP, DNS, WIN bằng command line. Các bạn thực hiện các bước sau:

Vào cửa sổ command prompt (Run--> gõ cmd đối với Windows 2000, Xp, 2003 hoặc gõ command đối với Windwos 98, Me) gõ lệnh:

netsh 
interface IP

Thiết lập địa chỉ IP:

set address name= "Local Area Connection" source=dhcp 
set address local static

Ví dụ:

set address name= "Local Area Connection" source=dhcp 
set address local static 192.168.1.2 255.255.255.0

Thiết lập ưu tiên DNS Server

set dns name= "Local Area Connection" source=dhcp 
set DNS Local Area Connection" static

Ví dụ:

set dns name= "Local Area Connection" source=dhcp 
set DNS "Local Area Connection" static 192.168.1.1

Thiết lập địa chỉ WINS

set wins name= "Local Area Connection" source=dhcp 
set wins Local Area Connection" static

Ví dụ:

set wins name= "Local Area Connection" source=dhcp 
set wins "Local Area Connection" static 192.168.1.1

Sau khi hoàn tất, để thoát khỏi chương trình, bạn nhập lệnh exit.

Ngoài các cấu hình cơ bản trên bạn có thể tham khảo thêm các tính năng sau (Bằng tiếng Anh)

Commands inherited from the netsh context:
.. - Goes up one context level.
abort - Discards changes made while in offline mode.
add - Adds a configuration entry to a list of entries.
alias - Adds an alias.
bridge - Changes to the 'netsh bridge' context.
bye - Exits the program.
commit - Commits changes made while in offline mode.
delete - Deletes a configuration entry from a list of entries.
diag - Changes to the 'netsh diag' context.
exit - Exits the program.
interface - Changes to the 'netsh interface' context.
offline - Sets the current mode to offline.
online - Sets the current mode to online.
popd - Pops a context from the stack.
pushd - Pushes current context on stack.
quit - Exits the program.
ras - Changes to the 'netsh ras' context.
routing - Changes to the 'netsh routing' context.
set - Updates configuration settings.
show - Displays information.
unalias - Deletes an alias.
wins - Changes to the 'netsh wins' context.

Commands inherited from the netsh interface context:
add - Adds a configuration entry to a table.
delete - Deletes a configuration entry from a table.
ip - Changes to the 'netsh interface ip' context.
reset - Resets information.
set - Sets configuration information.
show - Displays information.

Commands in this context:
? - Displays a list of commands.
add - Adds a configuration entry to a table.
delete - Deletes a configuration entry from a table.
dump - Displays a configuration script.
help - Displays a list of commands.
reset - Resets TCP/IP and related components to a clean state.
set - Sets configuration information.
show - Displays information.

Khi bạn gặp các câu lệnh khó mà cần thiết sự trợ giúp vui lòng gõ dấu hỏi (?) hoặc gõ (?/) các câu lệnh cần thiết sẽ được hiện nên và bạn có thể làm theo các trợ giúp đó.

Thứ Năm, 25/10/2018 14:02
31 👨 9.076
0 Bình luận
Sắp xếp theo