Cảnh báo virus: W97.Diperis.A

W97.Diperis.A là một loại virus marco lây nhiễm và tệp tin Microsoft Word và template. Virus có khả năng giảm mức cấu hình bảo mật chống macro trong Word.

Hệ điều hành lây nhiễm

Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP

Ngày phát tác:

20/7/2004

Mô tả

Khi W97.Diperis.A thực thi, virus sẽ thực hiện các tác vụ sau:

 1. Lây nhiễm và các file tạm của Microsoft Word, Normal.dot.

 2. Lây nhiễm vào các file word đang mở.

 3. Xoá các file sau:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\StartUp\*.dot

  • C:\WINDOWS\FAQ.doc

  • C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\excel2r.xls

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart\excel2r.xls

  • C:\Windows.reg

  • C:\fix.bat

  • C:\Sex.txt.vbs

   Chú ý: Một số các đặc điểm trên có liên qua tới họ virus O97M.Toraja.

 4. Giảm mức cấu hình bảo mật macro của Microsoft Word.

 5. Bật các thành toolbar Microsoft Word sau:

  • Control Toolbox

  • Forms

  • ActiveX Control

  • Visual Basic

 6. Tạo bảo copy của virus với các tên sau:

  • C:\My Documents\Word97m2r.txt

  • C:\My Documents\ThisDocumentm2r.txt

Thứ Tư, 21/07/2004 18:00
31 👨 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo