Cải thiện hiệu quả với Services trong Mac 10.6

Quản trị mạng - Snow Leopard, OS X 10.6, đã được phát hành, bao nhiêu người trong số các bạn thực sự nhớ việc sử dụng menu Services cho các công việc cần thiết của mình?

Services tuy ít được sử dụng nhưng nó là một tính năng cực hữu dụng của Mac OS X trong các phiên bản trước đây. Tuy nhiên giờ đây, với phát hành 10.6, tính năng này đã được cải thiện đáng kể và rất hữu dụng trong việc sử dụng bởi những người dùng thông thường.

Những gì đã thay đổi với phát hành OS X 10.6 là Apple hiện đã làm cho menu Services trở thành một menu ngữ cảnh. Chính vì vậy, cho ví dụ, nếu bạn có một dòng văn bản được chọn trong TextEdit, khi đó chỉ có các dịch vụ đang làm việc với mẫu văn bản được chọn sẽ hiện hữu.

Tương tự như vậy, nếu bạn chọn một file nào đó trong Finder, khi đó sẽ chỉ các dịch vụ hữu dụng mới được hiển thị.

Một thứ hữu dụng khác mà Apple đã thực hiện là họ đã bổ sung thêm sự hỗ trợ cho việc tạo các dịch vụ đối với Automator, tiện ích tự động luồng công việc được đưa vào OS X. Chính vì vậy việc tạo các dịch vụ cũng trở thành dễ dàng hơn.

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn qua một quá trình đơn giản trong việc tạo một dịch vụ cho riêng bạn bằng cách sử dụng Automator, bảo vệ mật khẩu cho bất kỳ file DPF nào mà bạn chọn trong Finder, sau đó cho phép bạn email chúng đến bạn bè.

1. Khởi chạy Automator từ thư mục Applications và chọn mẫu Services khi được yêu cầu.

2. Từ bên phải của cửa sổ Automator, chọn nội dung cần thực hiện mà các dịch vụ sẽ sử dụng. Chúng tôi chọn PDF files từ menu đầu tiên xuất hiện và Finder từ menu thứ hai.

3. Lúc này, bạn phải chọn luồng công việc làm cho dịch vụ hợp lý. Luồng công việc được phân hạng mục trong Library ở phía trái thanh trượt trong cửa sổ Automator theo kiểu dịch vụ mà chúng cung cấp.

Kích đúp vào luồng công việc Encrypt PDF Documents và nó sẽ xuất hiện ở thanh trược bên phải, như một phần của dịch vụ mà bạn đang tạo.

Nhập vào mật khẩu mà bạn muốn các tài liệu PDF sẽ được mã hóa với nó.

4. Tại đây, dịch vụ của bạn có khả năng lấy tài liệu DPF và mã hóa nó bằng mật khẩu mà bạn đã cung cấp. Bước thứ hai là email file PDF này. Để thực hiện điều đó, chúng ta cần tới một workflow khác từ Library.

Bên dưới Library go to Mail, kích đúp vào luồng công việc New Mail Message, khi đó nó sẽ được bổ sung vào dịch vụ của bạn.

Nếu bạn có nhiều tài khoản đã được định nghĩa trong Mail.app, hãy chọn một tài khoản nào đó mà bạn muốn sử dụng cho dịch vụ này, hoặc cho phép tài khoản mặc định Default Account được sử dụng cho tất cả email được gửi bằng dịch vụ này.

Những gì Automator sẽ thực hiện lúc này là sử dụng luồng công việc đầu tiên và mã hóa file PDF đã được chọn trong Finder, sau đó chuyển tài liệu đó sang luồng công việc thứ hai. Luồng công việc New Mail Message sẽ tạo một email mới có đính kèm tài liệu này và đợi bạn nhập vào địa chỉ trong các trường To, CC hoặc Bcc rồi gửi email đi.

Lưu dịch vụ bằng tên mô tả và Automator sẽ tự động đăng ký nó với Finder.

Bạn có thể test bằng cách chọn một file PDF nào đó trong Finder và gọi Service từ menu Service trong Finder.

Ngay khi bạn kích vào dịch vụ Encrypt and Email PDF, file PDF đã được chọn sẽ được mã hóa bằng mật khẩu mà bạn đã chọn và Mail.app sẽ tự động được khởi chạy với PDF đã mã hóa như một file đính kèm.

Thứ Hai, 11/01/2010 10:06
31 👨 723
0 Bình luận
Sắp xếp theo