Cách cài file CAB cho các bản cập nhật và driver trên Windows 10

Trên Windows 10, bạn có thể cài đặt file .cab bằng cách sử dụng công cụ dòng lệnh Deployment Image Servicing and Management (DISM) có sẵn trong Command Prompt và đây là cách thực hiện.

File CAB là gì?

Phần mở rộng file .cab đề cập đến định dạng file lưu trữ nội bộ, cung cấp một cách hiệu quả để đóng gói và nén nhiều file trong một thư viện file.

Các nhà phát triển thường sử dụng file CAB để xây dựng trình cài đặt ứng dụng và Microsoft, chẳng hạn, đôi khi dùng định dạng này để phân phối các bản cập nhật độc lập cho Windows 10, cũng như những gói khác.

Nếu bạn tình cờ có bản cập nhật Windows 10 ở định dạng CAB, bạn có thể sử dụng công cụ dòng lệnh DISM để nhanh chóng cài đặt các gói trên thiết bị của mình.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước để cài file CAB trên Windows 10.

Cài file CAB bằng lệnh DISM

Để cài file .cab bằng Command Prompt, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Start trên Windows 10.

2. Tìm kiếm Command Prompt, nhấp chuột phải vào kết quả trên cùng và chọn tùy chọn Run as administrator.

3. Nhập lệnh sau để cài file CAB và nhấn Enter:

dism /Online /Add-Package /PackagePath:"PATH\TO\CAB"

Ví dụ, lệnh sau cài đặt bản cập nhật KB4562830 trên Windows 10:

dism /Online /Add-Package /PackagePath:"C:\Users\username\Downloads\windows10.0-kb4562830.cab"
Cài file CAB bằng lệnh DISM
Cài file CAB bằng lệnh DISM

Sau khi bạn hoàn thành các bước, gói sẽ được cài đặt trên máy tính. Nếu đây là bản cập nhật, bạn cũng có thể cần khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình cài đặt.

Giải nén file CAB trên Windows 10

Mặc dù bạn có thể đã nhận được file .cab, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải cài đặt nó. Một số nhà phát triển có thể chỉ sử dụng định dạng này như một thư mục nén để phân phối nội dung cụ thể.

Để giải nén file .cab, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở File Explorer.

2. Duyệt đến thư mục có file cabinet.

3. Nhấp đúp vào file .cab.

4. Chọn tất cả các nội dung (Ctrl + A).

5. Bấm chuột phải vào vùng chọn và chọn tùy chọn Extract.

Chọn tùy chọn Extract
Chọn tùy chọn Extract

6. Chọn thư mục đích để giải nén file.

7. Nhấp vào nút Extract.

Nhấp vào nút Extract
Nhấp vào nút Extract

Sau khi hoàn thành những bước trên, bạn có thể sử dụng các file để cài đặt ứng dụng, driver hoặc bản cập nhật trên máy tính của mình.

Cài file CAB để cập nhật driver

Trong trường hợp bạn đang cài đặt driver và gói không thể cài đặt bằng công cụ DISM, thì bạn có thể trích xuất nội dung của file CAB để cài đặt driver theo cách thủ công.

Để cập nhật driver bằng file .cab trên Windows 10, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở File Explorer.

2. Điều hướng đến thư mục có chứa file.

3. Nhấp đúp vào file CAB để mở nó.

4. Chọn tất cả các nội dung (Ctrl + A).

5. Bấm chuột phải vào vùng chọn và chọn tùy chọn Extract.

6. Chọn thư mục đích để giải nén file.

7. Nhấp vào nút Extract.

8. Mở Start.

9. Tìm kiếm Device Manager và chọn kết quả đầu tiên.

10. Nhấp chuột phải vào driver thiết bị cần cập nhật và chọn tùy chọn Update driver.

Chọn tùy chọn Update driver
Chọn tùy chọn Update driver

11. Nhấp vào tùy chọn Browse my computer for drivers.

Nhấp vào tùy chọn Browse my computer for drivers
Nhấp vào tùy chọn Browse my computer for drivers

12. Nhấp vào nút Browse.

Nhấp vào nút Browse
Nhấp vào nút Browse

13. Chọn thư mục có các file được giải nén từ file CAB.

14. Nhấp vào nút OK.

15. Nhấp vào nút Next.

16. Nhấp vào nút Close.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, Device Manager sẽ phát hiện và cài đặt các thành phần driver để thiết lập thiết bị.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 14/11/2020 09:12
4,52 👨 631
0 Bình luận
Sắp xếp theo