Cài đặt Remote Desktop Web Connection trên Windows XP

Remote Desktop Web Connection là một thành phần World Wide Web Service tùy chọn của nhóm dịch vụ Internet Information Services được tích hợp mặc định trong hệ điều hành Windows XP Pro, Windows 2000, Windows Server 2003.

Cũng giống như IIS, Remote Desktop Web Connection không được cài đặt mặc định trên Windows XP và Windows Server 2003, mà người dùng phải tự cài đặt qua tính năng Add/Remove Programs trong Control Panel.

Remote Desktop Web Connection là một thành phần tùy chọn của Windows XP Pro và có thể được cài đặt từ các phương tiện cài đặt Windows XP.

Lưu ý: Người dùng Windows Server 2003 không cần tải phần mềm này. Họ có thể tiến hành cài đặt thủ công từ Add/Remove trong Control Panel.

Khi cài đặt Remote Desktop Web Connection, mặc định các file sẽ được sao chép vào thư mục %systemroot%\Web\Tsweb của máy chủ Web. Chúng ta có thể sử dụng ngay trang connect.aspdefault.htm tích hợp, hoặc hiệu chỉnh chúng để đáp ứng nhu cầu ứng dụng.

Remote Desktop Web Connection là một ActiveX Control nền tảng Win 32 (đối tượng COM) có thể được sử dụng để vận hành các phiên làm việc Remote Desktop từ ứng dụng trình duyệt Internet Explorer.

Bản tải của chương trình này bao gồm ActiveX Control và trang Web mẫu, có thể được sử dụng như một điểm bắt đầu cho tiến trình vận hành những chương trình nền tảng Windows trong Internet Explorer. Các nhà phát triển cũng có thể sử dụng Remote Desktop Web Connection để laaij trình các ứng dụng cho máy trạm có khả năng tương tác với những ứng dụng đang chạy trên một máy chủ Terminal.

Bản tải ActiveX Control cung cấp khá đầy đủ tính năng như phần mềm Remote Desktop Connection đầy đủ trong Windows XP, tuy nhiên nó được thiết kế để phát tán tính năng này qua Web. Chương trình Web Package Setup sẽ cài đặt bản tải ActiveX Control, ActiveX Client Control Deployment Guide và một số tang Web mẫu trên máy chủ đang sử dụng phiên bản Internet Information Service 4.0 hoặc mới hơn.

Remote Desktop Web Connection cung cấp những tính năng sau:

Thực hiện phiên làm việc trong Internet Explorer. Remote Desktop Web Connection là một ActiveX Control nền tảng Win32 vận hành trong các phiên bản Internet Explorer từ IE5 trên mọi hệ điều hành Windows 32 bit. Trong lần đầu tiên truy cập vào trang Web những trong ActiveX Control của Remote Desktop Web Connection, chúng ta sẽ thấy một hộp thoại có nội dung "Do you want to install this control?" (Bạn có muốn cài đặt ActiveX Control này không?). Ví dụ, với những trang Web mẫ này, quản trị viên Website có thể thiết kế thêm nhiều trang khác liên kết trực tiếp tới ứng dụng lưu trữ trên máy chủ, hoặc chỉ vận hành trên desktop.

Tuy cập dễ dàng tới những máy tính sử dụng Windows XP Pro đã kích hoạt Remote Desktop hay những máy chủ Windows Terminal Server.
Remote Desktop Web Connection cung cấp truy cập tốc độ cao vào những máy chủ Terminal cho cả người dùng và quản trị viên hệ thống.

Có thể nhúng vào các trang Web hay khởi chạy trong những trang riêng biệt.
Sử dụng chức năng của Internet Explorer, các phiên làm việc Remote Desktop có thể được nhúng vào một trang Web đang sử dụng, hay khởi chạy trong một cửa sổ Internet Explorer riêng biệt. Một quản trị viên Web có thể tạo một tập lệnh đơn giản cho phép người dùng thực hiện nhiều phiên làm việc Remote Desktop từ cùng một trang Web hay trong một trang Web duy nhất.

Khả năng tùy biến. Như ActiveX Control hay đối tượng COM, nhiều ứng dụng (như Internet Explorer hay Visual Basic, và hệ thống phát triển Visual C++, …) có thể chèn và cài đặt thuộc tính trên Remote Desktop Web Connection. Chủ sở hữu trang Web hay lập trình viên có thể viết một số tập lệnh thực hiện giao tiếp giữa một ứng dụng đang vận hành trên máy desktop với một ứng dụng trên Terminal Services sử dụng Remote Desktop Web Connection và cấu trúc kênh ảo Remote Desktop Protocol.

Bảo mật Remote Desktop Web Connection. Remote Desktop Web Connection là một máy trạm Remote Desktop Protocol (RDP) 5.0 được mã hóa mạnh và sử dụng mật mã RC4 cảu RSA Security với độ mạnh của key lên đến 40-, 56- hay 128-bit được xác định bởi máy chủ mà nó đang kết nối tới. Remote Desktop Web Connection sử dụng cổng TCP RDP (3389) khác quen thuộc để giao tiếp với máy chủ. Không giống như một số giao thức hiển thị khác, thực hiện gửi dữ liệu qua mạng sử dụng văn bản thuần hay với một thuật toán biến thiên có khả năng mã hóa dễ dàng. Công cụ mã hóa tích hợp của Remote Desktop Web Connection giúp duy trì bảo mật khi sử dụng qua bất kì mạng nào, gồm cả Internet, vì quá trình xâm nhập vào giao thức này để đánh cắp mật khẩu và những dữ liệu quan trọng khác khá phức tạp.

Cài đặt Remote Desktop Web Connection

1. Truy cập vào Control Panel | Add or Remove Programs.

2. Click chọn Add/Remove Windows Components.

3. Lựa chọn Internet Information Services rồi click vào Details.

4. Trong danh sách Subcomponents of Internet Information Services, lựa chọn World Wide Web Service rồi click Details.

5. Trong danh sách Subcomponents for World Wide Web Service, lựa chọn hộp chọn Remote Desktop Web Connection rồi nhấn OK.

6. Trên Windows Components Wizard, nhấn Next.

7. Mở Internet Services Manager.

8. Mở rộng phân lớp thư mục cho đến khi thấy thư mục [tên máy tính cục bộ] \Web Sites\Default Web Site\tsweb.

9. Phải chuột lên thư mục này chọn Properties.

10. Click chọn tab Directory Security trên hộp thoại Properties.

11. Trong Anonymous access and authentication control (kiểm soát thẩm định quyền và truy cập ẩn danh), nhấn Edit.

12. Lựa chọn hộp chọn Anonymous access trên hộp thoại Authentication Methods rồi nhấn OK 2 lần.

Kết nối tới hệ thống khác bằng Remote Desktop Web Connection

1. Đảm bảo rằng Remote Desktop Web Connection đã được cài đặt và vận hành trên máy chủ Web.

2. Đảm bảo rằng máy trạm đã được kết nối mạng và dịch vụ máy chủ WINS (hay phương pháp định danh khác) đang hoạt động.

3. Trên máy trạm, khởi chạy Internet Explorer.

4. Trong hộp địa chỉ, nhập URL của thư mục chủ của máy chủ Web chứa Remote Desktop Web Connection.

5. Địa chỉ URL này có dạng như sau: http://[tên kết nối mạng Windows của máy chủ]/[đường dẫn thư mục chứa các file Remote Desktop Web Connection (mặc định là /tsweb)]/


Ví dụ, nếu máy chủ được đăng ký với máy chủ WINS là Admin1, trong hộp địa chỉ chúng ta sẽ nhập http://admin1/tsweb/ rồi nhấn Enter. Sau đó trang Remote Desktop Web Connection sẽ xuất hiện.

Trên trang này thực hiện các bước sau:
  • Trong trường Server, nhập tên của máy tính ở xa muốn kết nối tới.
  • Chỉ định kích thước màn hình và thông tin đăngn hập cho kết nối.
  • Nhấn Connect.

Sau khi đã cung cấp tên người dùng và mật khẩu, desktop Windows XP sẽ xuất hiện và chúng ta có thể bắt đầu làm việc.

Thứ Tư, 27/04/2016 16:07
21 👨 19.800
0 Bình luận
Sắp xếp theo