Cài đặt chia sẻ mạng trong Windows 7

Quản trị mạng - Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về các cài đặt mạng của Windows 7, gồm: Network Discovery, File Sharing, Media Streaming, Password Protected Sharing (chia sẻ được mật khẩu bảo vệ), cài đặt mã hóa cho các kết nối chia sẻ và phương pháp cấu hình các kết nối HomeGroup.

Tìm kiếm các cài đặt chia sẻ mạng

Trước tiên chúng ta phải truy cập vào Network and Sharing Center. Trong cửa sổ bên trái, click vào liên kết Change advanced sharing settings, khi đó một sửa sổ mới sẽ xuất hiện. Cách khác, chúng ta có thể nhập từ sharing vào hộp Search của menu Start, sau đó click vào kết quả hiển thị có tên Manage advanced sharing settings, khi đó cửa sổ Advanced sharing settings sẽ xuất hiện.


Hình 1.

Trong cửa sổ Advanced sharing settings, chúng ta sẽ thấy nhiều cài đặt đã được phân làm hai nhóm, gồm: Home or WorkPublic như trong hình 2.


Hình 2.

Để hiển thị các cài đặt của hai nhóm này, chúng ta chỉ cần click vào mũi tên bên phải của chúng.

Trước tiên chúng ta cần hiệu chỉnh các cài đặt của Profile hiện thời. Ngoài ra chúng ta có thể thay đổi các cài đặt chia sẻ cho các Profile khác nữa, và chúng sẽ được áp dụng mỗi khi chúng ta kết nối tới một mạng sử dụng Profile đó.

Network Discovery

Cài đặt đầu tiên trong danh sách các cài đặt hiện có là Network Discovery. Khi tính năng này được bật, nó sẽ cho phép máy tính tìm kiếm các thiết bị khác trên mạng mà máy tính được kết nối tới. Ngoài ra, tính năng này còn cho phép những máy tính khác trong mạng thấy máy tính của chúng ta trên mạng.

Nếu đang sử dụng mạng Home or Network, tốt nhất nên bật tính năng này. Với những mạng Public, chúng ta nên tắt bỏ tính năng này để các máy tính khác không thể thấy máy tính của chúng ta trên mạng.


Hình 3.

Chia sẻ file và máy in

Chúng ta có thể kích hoạt hay hủy bỏ chia sẻ file và máy in. Khi được bật, tính năng này cho phép chúng ta chia sẻ dữ liệu với các máy tính khác trong mạng. Khi tính năng này bị tắt, chúng ta sẽ không thể chia sẻ bất cứ tài nguyên nào. Cho dù máy tính có xuất hiện trên mạng, thì không ai có thể truy cập vào những file hay thư mục được chia sẻ.


Hình 4.

Tốt nhất chúng ta nên bật tính năng này trên những mạng Home or Work và tắt trên những mạng Public.

Chia sẻ Public Folder

Một phương pháp có thể áp dụng để chia sẻ file và folder đó là di chuyển chúng sang những thư mục Public của Windows 7. Những thư mục này có đường dẫn C:\Users\Public\. Nếu tùy chọn này được kích hoạt, mọi dữ liệu được copy vào những thư mục này sẽ hiển thị với các máy tính khác trong mạng.


Hình 5.

Trong thực tế tính năng này không thực sự hữu dụng, vì chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp file hay thư mục trong ổ đĩa. Nếu sử dụng tính năng này chúng ta sẽ phải thực hiện một thao tác là copy sang thư mục Public, và nếu dữ liệu chia sẽ lớn chúng ta sẽ phải đợi một khoảng thời gian copy và lãng phí vùng trống ổ đĩa. Nếu muốn sử dụng thư mục Public, chúng ta có thể bật tính năng này, tuy nhiên trên những mạng Public tốt nhất nên tắt bỏ tính năng này.

Media Streaming

Media Streaming cho phép chúng ta chạy các file đa phương tiện bằng Windows Media Player. Trong vùng Media Streaming chúng ta sẽ thấy trạng thái hiện thời, nếu muốn thay đổi trạng thái hiện tại này, click vào liên kết Choose media streaming options.


Hình 6.

Nếu tính năng này đã được kích hoạt chúng ta sẽ thấy một cửa sổ liệt kê máy tính của chúng ta và các máy tính khác trên mạng đã được kích hoạt Media Streaming. Nếu không cần sử dụng tính năng này, chúng ta chỉ cần click vào nút Block All rồi nhấn OK.


Hình 7.

Nếu Media Streaming đang bị tắt, chúng ta sẽ nhận được thông báo yêu cầu kích hoạt tính năng này. Khi click vào nút Turn on media streaming, chúng ta sẽ thấy một cửa sổ tương tự như trong hình 5 xuất hiện, tại đây chúng ta có thể hiệu chỉnh cài đặt cho Media Streaming.

Mã hóa các kết nối chia sẻ file

Cài đặt tiếp theo là kiểu mã hóa được sử dụng cho các kết nối chia sẻ dữ liệu, khi các máy tính kết nối với nhau và copy file hay thư mục từ máy tính này sang máy tính khác. Mặc định, các kết nối chia sẻ file sẽ sử dụng mã hóa 128 bit.


Hình 8.

Tốt nhất chúng ta nên sử dụng mã hóa 128 bit nếu không sẽ làm phát sinh một số vấn đề với các thiết bị cũ hay các máy tính sử dụng những hệ điều hành không thể truy cập hoàn toàn vào file và thư mục chia sẻ.

Bật hoặc tắt Password Protected Sharing

Password Protected Sharing (Chia sẻ được bảo vệ bằng mật khẩu) chỉ cho phép người dùng truy cập vào những file và thư mục nếu các họ có một tài khoản và mật khẩu người dùng được cài đặt trên hệ thống. Nếu không biết những thông tin này, họ sẽ không thể kết nối tới dữ liệu chia sẻ.


Hình 9.

Tốt nhất chúng ta luôn kích hoạt tính năng này để bảo mật cho dữ liêu chia sẻ.

Cấu hình các kết nối của HomeGroup

Mặc định, HomeGroup có mật khẩu riêng mà mọi máy tính đều phải sử dụng khi kết nối vào. Nếu muốn sử dụng cúng mật khẩu và tên người dùng trên mọi máy tính trong HomeGroup, chúng ta có thể cài đặt cho Windows 7 sử dụng mật khẩu này thay vì sử dụng những mật khẩu riêng biệt. Tuy nhiên, để có được khả năng bảo mật tốt nhất chúng ta không nên sử dụng cùng một tên người dùng và mật khẩu cho mọi máy tính trong HomeGroup.


Hình 10.

Tốt nhất chúng ta nên lựa chọn tùy chọn Allow Windows to manage homegroup connections (Cho phép Windows quản lý các kết nối của HomeGroup).

Kết luận

Như chúng ta đã thấy, thiết lập các cài đặt chia sẻ mạng không quá phức tạp. Những gì chúng ta cần nhớ là nên tắt bỏ mọi tính năng khi kết nối vào mạng Public để ngăn truy cập trái phép vào tài nguyên chia sẻ. Với mạng Home or Work, chúng ta chỉ nên kích hoạt những tính năng cần thiết.

Thứ Ba, 20/08/2019 14:03
3,17 👨 62.253
0 Bình luận
Sắp xếp theo